Månedsrapport: Brighter Future, September 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

September 2020

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 29. november 2019.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

I september måned oplevede de vestlige aktiemarkeder en mindre tilbagegang, mens Stillehavsområdet havde medvind, da det japanske aktiemarked udviklede sig meget positivt.

Stigende bekymringer omkring udfaldet af det amerikanske præsidentvalg, hvor Demokraternes repræsentant Joe Biden holder fast i sin føring i meningsmålingerne, gav en negativ stemning.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future -1,1%, mens sammenligningsindekset faldt med -1,6%.

Afkastet for 3. kvartal blev -0,9% for Falcon Brighter Future og 3,1% for sammenligningsindekset.

Afkastet for 2020 er på -6,7% for Falcon Brighter Future, hvor sammenligningsindekset i samme periode er faldet med -3,3%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo september 2020 blev porteføljens positioner i industri samt forbrugsgoder øget med henholdsvis 2,9%- og 2,6%-point, hvorimod positionerne indenfor sundhedssektoren, konsumentvarer og teknologi blev sænket.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske medio oktober 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Telekommunikation5,2%
Materialer5,3%
Industri22,5%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans21,5%
Forbrugsgoder13,7%
Sundhed16,5%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
NTT DoCoMo, Inc.1,0%37,6%
Teck Resources Ltd.1,8%23,0%
Capri Holdings Ltd.1,3%15,9%
SG Holdings Co., Ltd.1,0%15,3%
Nomura R.I., Ltd.0,4%13,1%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Keyera Corp.0,9%-15,4%
Marks and Spencer Group1,0%-13,6%
Erste Group Bank AG0,4%-12,3%
Nikon Corp.1,2%-11,6%
Intesa Sanpaolo S.p.A.0,5%-11,2%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri22,5%
Finans21,5%
Sundhed16,5%
Forbrugsgoder13,7%
Konsumentvarer7,7%
Teknologi6,6%
Materialer5,3%
Øvrige6,2%

Landeallokering

USA35,7%
Japan14,3%
England9,8%
Canada6,1%
Frankrig5,8%
Danmark5,2%
Australien4,4%
Øvrige18,7%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Givaudan SAIndustriSchweiz2,0%
Microsoft CorporationTeknologiUSA1,9%
Teck Resources LtdMaterialerCanada1,8%
Fujitsu LimitedTeknologiJapan1,8%
CNP Assurances SAFinansFrankrig1,7%
Newmont CorporationMaterialerUSA1,7%
Sumitomo ChemicalIndustriJapan1,7%
Coloplast A/S Class BSundhedDanmark1,6%
METRO AGIndustriTyskland1,6%
Citrix Systems, Inc.TeknologiUSA1,6%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.