Månedsrapport: Brighter Future, Oktober 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Oktober 2021

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

I stor kontrast til september måned var der på sektorniveau positive afkast over hele linjen i oktober. Den mest stigende aktie i Falcon Brighter Futures portefølje var CNP Assurances SA (+57,9%). Aktien steg primært på baggrund af nyheder om, at franske La Poste vil købe 16% af CNP og efterfølgende opkøbe resten af forsikringsselskabet. NVIDIA Corporation (+23,7%) var den næstmest stigende aktie, som er steget med over 94% i 2021.

Det internationale forlags- og uddannelsesfirma Pearson PLC (-13,8%) faldt, da en rapport viste, at antallet af studerende er faldet kraftigt som konsekvens af COVID-19. Japanske Mitsui Chemicals (-12,0%) og telekommunikationsgiganten BT Group (-11,5%) var ligeledes blandt de dårligste performere for måneden.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for oktober var i Falcon Brighter Future 5,0%, mens sammenligningsindekset MSCI World steg med 5,8%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i oktober 2021.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo november 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans32,9%
Industri28,1%
Teknologi10,9%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Telekommunikation1,3%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
CNP Assurances SA0,5%57,9%
NVIDIA Corporation1,6%23,7%
Husqvarna AB Class B0,4%20,5%
Pool Corporation1,4%18,8%
W.W. Grainger, Inc.0,4%18,1%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Pearson PLC0,6%-13,8%
Mitsui Chemicals, Inc.0,3%-12,0%
BT Group plc0,6%-11,5%
DaVita Inc.0,3%-11,0%
FUJIFILM Holdings Corp1,6%-10,5%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans32,9%
Industri28,1%
Forbrugsgoder13,2%
Teknologi10,9%
Sundhed10,7%
Telekommunikation1,3%
Konsumentvarer1,2%
Øvrige1,9%

Landeallokering

USA45,4%
England15,7%
Japan11,4%
Schweiz5,0%
Holland4,8%
Canada4,7%
Danmark3,6%
Øvrige9,4%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Nippon Yusen Kabushiki KaishaIndustriJapan2,1%
Croda International PlcIndustriEngland2,0%
Robert Half International Inc.FinansUSA2,0%
CBRE Group, Inc. Class AFinansUSA1,9%
ONEOK, Inc.IndustriUSA1,9%
ASML Holding NVIndustriHolland1,8%
Pandora A/SForbrugsgoderDanmark1,8%
Ferguson PLCIndustriEngland1,8%
HCA Healthcare IncSundhedUSA1,8%
T. Rowe Price GroupFinansUSA1,8%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.