Månedsrapport: Brighter Future, Oktober 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Oktober 2020

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 29. november 2019.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

I oktober måned fortsatte tilbagegangen fra september i de vestlige aktiemarkeder, mens vækstlande var de eneste, som endte måneden med et positivt afkast.

Fortsat stigende COVID-19 tilfælde i kombination med nye restriktioner, usikkerhed om Brexit-forhandlinger og det amerikanske præsidentvalg førte til minusser på de vestlige aktiemarkeder.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future -2,5%, mens sammenligningsindekset faldt med -2,4%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen medio oktober 2020 blev porteføljens positioner i industrisektoren øget med 5,0%-point, hvorimod positionerne indenfor konsumentvarer og finanssektoren blev sænket med henholdsvis 2,2%- og 1,6%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske ultimo november 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans19,6%
Telekommunikation5,5%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed15,6%
Teknologi6,0%
Industri27,4%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Bunge Limited0,6%25,0%
Capri Holdings Limited0,5%18,7%
ONEOK, Inc.1,6%16,0%
M&T Bank Corporation1,7%13,3%
Travelers Companies, Inc.0,4%12,3%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Vertex Pharmaceuticals1,0%-22,9%
Citrix Systems, Inc.1,0%-17,2%
Elisa Oyj Class A0,3%-16,0%
Central Japan Railway Co.0,8%-15,2%
East Japan Railway Co.1,1%-14,4%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri27,4%
Finans19,6%
Sundhed15,6%
Forbrugsgoder13,8%
Teknologi6,0%
Telekommunikation5,5%
Konsumentvarer5,5%
Øvrige6,6%

Landeallokering

USA35,8%
Japan16,8%
England7,2%
Danmark6,0%
Canada5,7%
Australien5,2%
Hong Kong5,1%
Øvrige18,2%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Givaudan SAIndustriSchweiz1,9%
Newmont CorporationMaterialerUSA1,8%
M&T Bank CorporationFinansUSA1,7%
Rogers CommunicationsTelekommunikationCanada1,7%
Microsoft CorporationTeknologiUSA1,7%
Tractor Supply CompanyForbrugsgoderUSA1,7%
METRO AGIndustriTyskland1,6%
Orange SATelekommunikationFrankrig1,6%
ONEOK, Inc.IndustriUSA1,6%
SG Holdings Co., Ltd.IndustriJapan1,6%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.