Månedsrapport: Brighter Future, November 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

November 2022

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Brighter Future er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

I november måned steg alle større aktieregioner. Den positive stemning blev især båret af lavere inflationstal end forventet, hvilket kan lede til en mindre aggressiv stigningstakt for renteniveauet.

Det danske smykkeselskab Pandora A/S (+32,9%) var den mest stigende aktie i porteføljen. Det skyldtes et stærkt regnskab som trodsede recessionsfrygten. Aktien steg knap 26% på én uge. Fisher & Paykel Healthcare (+23,6%) steg også på baggrund af deres regnskab, hvor der blev rapporteret om en øget profitabilitet på 57%. Afslutningsvis steg Invesco Ltd. (+21,0%), på baggrund af et regnskab, hvor selskabet rapporterede om flere midler under forvaltning på trods af markedssituationen.

De mest faldende aktier faldt på baggrund af regnskaber, der overraskede negativt. Spilvirksomheden Take-Two Interactive Software, Inc. (-14,5%) og byggematerialevirksomheden James Hardie Industries (-13,7%) faldt mest.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future 3,3%, mens det for sammenligningsindekset var 2,5%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen af porteføljen ultimo november blev aktier indenfor teknologi (+1,3%-point), sundhed (+0,8%-point) og forbrugsgoder (+0,7%-point) øget. Aktier indenfor materialer (-1,3%-point), industri (-0,6%-point) og telekommunikation (-0,5%-point) blev reduceret.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske medio januar 2023.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Forbrugsgoder12,9%
Finans23,7%
Teknologi7,6%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Pandora A/S1,7%32,9%
Fisher & Paykel Healthcare0,4%23,6%
Invesco Ltd.0,5%21,0%
NVIDIA Corporation0,4%20,3%
ASML Holding NV0,5%17,6%

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Take-Two Interactive0,4%-14,5%
James Hardie Industries0,7%-13,7%
Seagen, Inc.0,3%-8,5%
Kellogg Company1,6%-8,2%
Teladoc Health, Inc.1,4%-7,8%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Finans23,7%
Sundhed21,5%
Industri14,4%
Forbrugsgoder12,9%
Konsumentvarer12,5%
Teknologi7,6%
Telekommunikation4,4%
Øvrige3,0%

Landeallokering

LandVægt
USA50,9%
England11,9%
Japan10,1%
Australien4,9%
Canada3,4%
Schweiz3,1%
Danmark2,1%
Øvrige13,6%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
AmerisourceBergen CorpIndustriUSA1,8%
W.W. Grainger, Inc.IndustriUSA1,8%
Amgen Inc.SundhedUSA1,8%
Automatic Data Processing, Inc.TeknologiUSA1,7%
Pandora A/SForbrugsgoderDanmark1,7%
Vertex Pharmaceuticals Inc.SundhedUSA1,7%
Travelers Companies, Inc.FinansUSA1,7%
Chubb LimitedFinansUSA1,7%
Cigna CorporationSundhedUSA1,7%
Cardinal Health, Inc.IndustriUSA1,6%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.