Månedsrapport: Brighter Future, November 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

November 2020

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 29. november 2019.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

November måned blev for mange af de globale aktiemarkeder en ekstrem positiv måned, hvor de fleste sektorer og regioner oplevede store stigninger. De primære årsager til den positive fremgang var de finansielle markeders modtagelse af nyheder om coronavirus-vacciner samt valget af USA’s kommende præsident, Joe Biden.

Vaccinenyhederne havde især indflydelse på de sektorer, som ellers har haft et negativt år. Dette førte til, at månedsudviklingen på de globale aktiemarkeder var præget af mindre interesse for vækstaktier og en større interesse for valueaktier.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future 8,6%, mens sammenligningsindekset steg med 9,8%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen ultimo november 2020 blev porteføljens positioner i industrisektoren øget med 3,7%-point, hvorimod positionerne indenfor sundhedssektoren og finanssektoren blev sænket med henholdsvis 2,3%- og 2,4%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo januar 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans17,2%
Industri31,2%
Forbrugsgoder14,6%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Banco Bilbao (BBVA)1,3%59,6%
CNP Assurances SA0,5%38,0%
Erste Group Bank AG0,5%37,1%
ITV plc0,7%31,1%
Phillips 661,4%28,4%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Agnico Eagle Mines Limited0,3%-18,7%
METRO AG1,6%-9,1%
Newmont Corporation1,6%-8,9%
Regeneron Pharmaceuticals1,0%-7,6%
Novozymes A/S Class B1,2%-7,1%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri31,2%
Finans17,2%
Forbrugsgoder14,6%
Sundhed13,3%
Teknologi6,1%
Konsumentvarer4,8%
Materialer4,4%
Øvrige8,4%

Landeallokering

USA35,0%
Japan19,5%
Danmark6,3%
England6,2%
Australien5,3%
Canada4,8%
Hong Kong4,2%
Øvrige18,7%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Pandora A/SForbrugsgoderDanmark2,2%
ONEOK, Inc.IndustriUSA2,0%
SG Holdings Co.IndustriJapan2,0%
Orange SATelekommunikationFrankrig1,8%
Lululemon Athletica IncForbrugsgoderUSA1,8%
Fujitsu LimitedTeknologiJapan1,7%
Microsoft CorporationTeknologiUSA1,7%
Tractor Supply CompanyForbrugsgoderUSA1,7%
Chugai PharmaceuticalSundhedJapan1,6%
Givaudan SAIndustriSchweiz1,6%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.