Månedsrapport: Brighter Future, Marts 2023
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Marts 2023

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Brighter Future er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Et højest uventet svigt i den amerikanske banksektor udløste kursfald i marts, og uroen spredte sig hurtigt over Atlanten. Samlet set faldt finanssektoren med -9,5% i marts måned.

De to mest stigende aktier var begge teknologiaktier, som har redet på en stor investorinteresse for vækstaktier i 2023. Det var chipproducenten NVIDIA Corp. (+16,9%) og Adobe Inc. (+16,2%). Det schweiziske høreapparatproducent Sonova Holding AG (+16,5%) steg ligeledes, og blev aktien med  det andet højeste afkast.

De mest faldende aktier i porteføljen var primært finansaktier, som også trak fondens månedsafkast kraftigt ned. Porteføljen har en øget eksponering mod bankaktier relativt til sammenligningsindekset, de disse har klaret sig meget bedre end de øvrige sektorer de seneste mange måneder. Porteføljen indeholdt SVB Financial Group, som må afskrives som et fuldstændigt tab på 1,3% på porteføljeniveau. De øvrige faldende aktier var finansaktierne United Rentals, Inc. (-17,5%) og Ally Financial Inc (-17,1%) samt sundhedsaktierne Elanco Animal Health, Inc. (-19,9%) og Cigna Group (-14,2%).

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future -3,1%, mens det for sammenligningsindekset var 0,7%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i marts 2023.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo april 2023.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi6,2%
Konsumentvarer12,5%
Sundhed25,5%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans24,3%
Forbrugsgoder11,0%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
NVIDIA Corporation0,7%16,9%
Sonova Holding AG1,0%16,5%
Adobe Incorporated1,9%16,2%
IBIDEN CO., LTD.0,4%13,0%
Newmont Corporation0,5%10,9%

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
SVB Financial Group0,0%
Elanco Animal Health, Inc.0,6%-19,9%
United Rentals, Inc.0,8%-17,5%
Ally Financial Inc1,5%-17,1%
Cigna Group1,3%-14,2%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Sundhed25,5%
Finans24,3%
Konsumentvarer12,5%
Forbrugsgoder11,0%
Industri10,4%
Teknologi6,2%
Telekommunikation5,2%
Øvrige4,9%

Landeallokering

LandVægt
USA47,6%
England10,9%
Japan8,1%
Australien4,4%
Schweiz4,1%
Frankrig4,0%
Danmark3,0%
Øvrige17,9%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
W.W. Grainger, Inc.IndustriUSA1,9%
Adobe IncorporatedTeknologiUSA1,9%
DENTSPLY SIRONA, Inc.SundhedUSA1,8%
Gilead Sciences, Inc.SundhedUSA1,7%
SG Holdings Co., Ltd.IndustriJapan1,7%
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedSundhedUSA1,7%
Asahi Kasei CorporationMaterialerJapan1,6%
DexusFinansAustralien1,6%
Travelers Companies, Inc.FinansUSA1,6%
SEGRO plcFinansEngland1,6%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.