Månedsrapport: Brighter Future, Marts 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Marts 2022

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Brighter Future er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Fokus var endnu engang på turbulente energipriser, udfordringer med de globale forsyningskæder og nyhedsflowet fra invasionen af Ukraine. Den negative stemning skabt af disse begivenheder og tendenser blev dog formildet af en relativt konservativ rentestigning fra den amerikanske centralbank.

Verdens største guldproducent, Newmont Corporation (+22,0%), var den mest stigende aktie i porteføljen grundet forventninger om høj fremtidig efterspørgsel. Finske Neste Oyj (+19,1%) var også blandt de mest stigende. Aktien steg kraftigt på baggrund af annonceringen af et 50/50 joint-venture sammen med Marathon Petroleum, som skal producere fossilfri diesel gennem vegetabilsk olieraffinering.

Stigende boligrenter og faldende efterspørgsel har fået prisen på tømmer til at falde dramatisk, hvilket er årsagen bag det store fald i den canadiske skovbrugsvirksomhed West Fraser Timber (-16,4%). Tømmerprisen og aktien steg kraftigt under corona grundet en ekstremt høj efterspørgsel, men en nedkøling af markedet har fået priserne på begge til at falde igen. En nedkøling af boligmarkedet var ligeledes skyld i faldet i den britiske bygningsvirksomhed Barratt Developments Plc (-15,3%), som ellers annoncerede en indtjeningsvækst på over 63% for det seneste år.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future 3,0%, mens sammenligningsindekset MSCI World steg med 3,5%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen medio marts blev aktier inden for finans (-3,7 %-point), teknologi (-1,2 %-point) og sundhed (-1,1 %-point) reduceret. I stedet blev aktier inden for konsumentvarer (+3,0 %-point) og materialer (+1,9 %-point) øget.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske ultimo april 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi12,9%
Finans30,2%
Forbrugsgoder13,4%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Forsyning1,3%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Newmont Corporation0,4%22,0%
Computershare Limited2,2%19,1%
Neste Corporation0,4%19,1%
Fastenal Company0,4%16,5%
Tractor Supply Company1,8%15,6%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Stanley Electric Co., Ltd.0,4%-17,5%
West Fraser Timber Co. Ltd.0,7%-16,4%
Barratt Developments PLC0,4%-15,3%
Associated British Foods plc0,4%-14,3%
Ally Financial Inc0,4%-12,0%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans30,2%
Industri18,2%
Forbrugsgoder13,4%
Teknologi12,9%
Sundhed11,5%
Konsumentvarer7,2%
Telekommunikation2,5%
Øvrige4,1%

Landeallokering

USA49,3%
Japan10,0%
Canada7,3%
England7,2%
Frankrig4,5%
Holland4,5%
Schweiz3,1%
Øvrige14,1%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Computershare LimitedTeknologiAustralien2,2%
ONEOK, Inc.IndustriUSA2,0%
NVIDIA CorporationTeknologiUSA1,9%
Nippon Yusen Kabushiki KaishaIndustriJapan1,9%
George Weston LimitedForbrugsgoderCanada1,9%
Coca-Cola CompanyKonsumentvarerUSA1,9%
Marsh & McLennan Companies, Inc.FinansUSA1,8%
Novo Nordisk A/S Class BSundhedDanmark1,8%
Prudential Financial, Inc.FinansUSA1,8%
CME Group Inc. Class AFinansUSA1,8%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.