Månedsrapport: Brighter Future, Marts 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Marts 2021

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 29. november 2019.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

I marts steg verdensmarkedet med 6,3%. Den bedst performende aktie i porteføljen var igen Nippon Yusen Kaisha med en stigning på 31%. Dermed er den Japanske shipping-gigant steget med over 140% det seneste år. Den næstbedst performende aktie var Steel Dynamics, Inc., som steg med 28,3%. Stigningen kom blandt andet på baggrund af en betydelig opjustering af deres fremtidige omsætning.

Neste Corporation var den dårligst performende aktie med et afkast på -15,2%.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for marts var i Falcon Brighter Future 5,9%, og sammenligningsindekset MSCI World havde et afkast på 6,3%.

Dermed afsluttede Falcon Brighter Future årets første kvartal med et afkast på 5,9%, hvor sammenligningsindekset havde et afkast på 9,4%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen af porteføljen ultimo marts 2021 blev andelen af aktier inden for energi og sundhed sænket med henholdsvis 1,3%-point og 1,9%-point, men aktier inden for finans og industri blev øget med 2,1%- og 3,4%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo april 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri38,0%
Finans15,4%
Forbrugsgoder10,7%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Energi1,5%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Nippon Yusen Kaisha2,0%30,7%
Steel Dynamics, Inc.1,0%28,3%
Kuehne & Nagel AG2,0%25,3%
Kingfisher Plc0,9%25,0%
Home Depot, Inc.0,4%22,9%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Neste Corporation1,0%-15,2%
Seagen, Inc.0,7%-5,8%
Insurance Australia Group0,4%-5,7%
Chugai Pharmaceutical0,6%-5,6%
Meridian Energy Limited0,6%-5,6%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri38,0%
Finans15,4%
Forbrugsgoder10,7%
Sundhed10,3%
Konsumentvarer7,5%
Teknologi7,2%
Forsyning5,5%
Øvrige5,4%

Landeallokering

USA35,3%
Japan28,1%
England6,0%
Canada4,0%
Danmark4,0%
Schweiz4,0%
Hong Kong3,8%
Øvrige14,8%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Tokyo Electron Ltd.TeknologiJapan2,5%
ASML Holding NVIndustriHolland2,1%
Kuehne & Nagel AGIndustriSchweiz2,0%
Nippon Yusen KaishaIndustriJapan2,0%
Tractor Supply CompanyForbrugsgoderUSA1,9%
Magna International Inc.IndustriCanada1,9%
Cummins Inc.IndustriUSA1,8%
Croda International PlcIndustriEngland1,7%
Pandora A/SForbrugsgoderDanmark1,7%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.FinansHong Kong1,6%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.