Månedsrapport: Brighter Future, Marts 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Marts 2020

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 29. november 2019.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

Forsøget på at bremse den globale pandemi skabte stor uro på de finansielle markeder med kraftige kursfald til følge. En udmattelseskrig mellem to større OPEC-aktører medførte også store fald i oliepriserne. Det bidrog til den voldsomme markedsuro. Udsigten til hjælpepakker og økonomiske stimuli gav dog stigende kurser i slutningen af måneden.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future -10,1%, mens sammenligningsindekset faldt med -13,3%.

Afkastet for 2020 er på -17,0% for Falcon Brighter Future, hvor sammenligningsindekset i samme periode er faldet med 19,4%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen medio marts blev positionerne i sundheds- og industrisektoren øget med henholdsvis 4% og 2,3%-point. Aktier indenfor finanssektoren blev reduceret med 5,5%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske medio april 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Telekommunikation5,1%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans22,1%
Industri20,8%
Forbrugsgoder5,9%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Citrix Systems, Inc.0,6%37,3%
Toyo Suisan Kaisha0,4%22,9%
Franz Colruyt N.V.0,5%17,7%
NTT DoCoMo, Inc.1,7%17,2%
ICA Gruppen AB0,5%13,6%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Ovintiv Inc0,1%-75,8%
ONEOK, Inc.0,2%-67,3%
Capri Holdings Limited0,2%-58,2%
PVH Corp.0,3%-49,2%
Stockland0,2%-49,0%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans22,1%
Industri20,8%
Sundhed14,7%
Konsumentvarer11,6%
Teknologi8,3%
Forbrugsgoder5,9%
Forsyning5,8%
Øvrige10,7%

Landeallokering

USA35,1%
Japan17,2%
Schweiz9,9%
Australien6,9%
England6,2%
Canada4,3%
Danmark4,2%
Øvrige16,2%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Givaudan SAIndustriSchweiz2,1%
Roche Holding AGSundhedSchweiz2,1%
Swisscom AGTelekommunikationSchweiz2,1%
CSL LimitedSundhedAustralien1,9%
London Stock Exchange GroupFinansEngland1,9%
Fujitsu LimitedTeknologiJapan1,8%
Kerry Group Plc Class AKonsumentvarerIrland1,8%
Zoetis, Inc. Class ASundhedUSA1,8%
Procter & Gamble CompanyKonsumentvarerUSA1,8%
Coloplast A/S Class BSundhedDanmark1,7%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.