Månedsrapport: Brighter Future, Maj 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Maj 2021

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 29. november 2019.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Blandt porteføljens vinderaktier var der danske Pandora, som steg med 18% efter selskabet havde meldt positivt ud om fremtiden. Erste Group Bank AG lå også i toppen med et afkast på over 15% i maj.

Fisher & Paykel Healthcare, en producent af hospitalsudstyr, faldt med over 17% selvom selskabet leverede flotte indtjeningstal målt over de seneste 12 måneder. Grundet usikkerhed omkring udviklingen i den globale pandemi gav selskabet ingen guidance for 2022, hvilket skabte usikkerhed om kursen.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for maj var i Falcon Brighter Future 1,8%, og sammenligningsindekset MSCI World havde et afkast på -0,1%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen i maj måned blev aktier i følgende sektorer reduceret: konsumentvarer (-1,8%-point) og teknologi (-2,5%-point). Disse sektorer blev til gengæld øget: Industri (+1,8%-point) og finans (+5,2%-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske medio juni 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri39,8%
Finans20,8%
Forbrugsgoder11,5%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi4,9%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Pandora A/S1,9%18,1%
Erste Group Bank AG0,4%15,3%
Steel Dynamics, Inc.1,5%13,8%
Expeditors International1,4%13,6%
Ajinomoto Co., Inc.0,3%13,2%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Fisher & Paykel Healthcare0,7%-17,2%
Obayashi Corporation0,7%-9,0%
Vestas Wind Systems A/S1,6%-8,3%
Mercury NZ Ltd.0,8%-5,6%
Vertex Pharmaceuticals0,4%-5,5%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri39,8%
Finans20,8%
Forbrugsgoder11,5%
Sundhed8,0%
Konsumentvarer5,5%
Teknologi4,9%
Forsyning4,3%
Øvrige5,2%

Landeallokering

USA36,7%
Japan22,4%
England9,6%
Canada4,8%
Danmark4,3%
Schweiz3,7%
Hong Kong3,3%
Øvrige15,3%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Nippon Yusen Kabushiki KaishaIndustriJapan2,2%
Kuehne & Nagel International AGIndustriSchweiz2,0%
Invesco Ltd.FinansUSA2,0%
Pandora A/SForbrugsgoderDanmark1,9%
ASML Holding NVIndustriHolland1,9%
Magna International Inc.IndustriCanada1,9%
Ally Financial IncFinansUSA1,9%
Croda International PlcIndustriEngland1,8%
DENSO CORPORATIONIndustriJapan1,7%
Tractor Supply CompanyForbrugsgoderUSA1,7%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.