Månedsrapport: Brighter Future, Maj 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Maj 2020

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 29. november 2019.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

Indsatsen for at indæmme de sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser af den globale pandemi har haft stor effekt i mange dele af verden. Blandet andet har flere lande med success gradvist lempet restriktioner og nedlukninger. Det har givet et kraftigt stemningsløft på de globale aktiemarkeder.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future 1,4%, mens sammenligningsindekset steg med 3,1%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget ændringer i porteføljen i maj måned.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo juni 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri19,8%
Finans22,2%
Sundhed16,3%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Telekommunikation5,0%
Forbrugsgoder7,6%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
ONEOK, Inc.0,8%20,6%
Kingspan Group1,3%19,4%
Kingfisher Plc0,5%19,1%
Japan Retail Fund0,7%17,3%
ABIOMED, Inc.0,6%15,2%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Singapore Exchange1,1%-15,3%
Hang Seng Bank0,4%-15,1%
Singapore Airlines0,4%-13,1%
Standard Chartered0,4%-12,8%
CSL Limited1,6%-11,0%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans22,2%
Industri19,8%
Sundhed16,3%
Konsumentvarer11,9%
Teknologi9,4%
Forbrugsgoder7,6%
Telekommunikation5,0%
Øvrige7,8%

Landeallokering

USA37,1%
Japan16,4%
England8,1%
Schweiz8,0%
Canada6,1%
Australien5,2%
Danmark3,9%
Øvrige15,2%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Givaudan SAIndustriSchweiz2,0%
Microsoft CorporationTeknologiUSA2,0%
Roche Holding AGSundhedSchweiz1,9%
Wheaton Precious MetalsMaterialerCanada1,8%
London Stock Exchange Grp.FinansEngland1,8%
Fujitsu LimitedTeknologiJapan1,8%
NTT DoCoMo, Inc.TelekommunikationJapan1,7%
Swisscom AGTelekommunikationSchweiz1,7%
KDDI CorporationTelekommunikationJapan1,6%
CSL LimitedSundhedAustralien1,6%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.