Månedsrapport: Brighter Future, Juni 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juni 2022

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Brighter Future er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Der var endnu engang stor uro blandt markedsdeltagerne, og de overordnede temaer var igen inflation, rentestigninger og frygt for kommende recession.

I porteføljen var det fødevarevirksomhederne General Mills, Inc. (+10,6%) og Jeronimo Martins (+8,7%) samt sundhedsvirksomheden Vertex Pharmaceuticals (+7,4%), der klarede sig bedst. Generelt klarer virksomheder, der producerer og distribuerer essentielle varer sig godt i pressede markeder med høj inflation.

Svenske Boliden AB (-22,3%) var den mest faldende aktie i porteføljen. Faldet kom sammen med mange andre råvarevirksomheder, der er eksponeret mod metaller. Den danske smykkevirksomhed Pandora A/S (-20,2%) faldt ligeledes betydeligt for måneden. Faldet skyldes blandt andet at analytikerne har skåret deres kursmål for aktien løbende igennem måneden.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future -4,1%, mens det for sammenligningsindekset MSCI World var -7,1%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen af porteføljen primo juni blev aktier indenfor telekommunikation (+2,7 %-point), konsumentvarer (+2,1 %-point) øget. Aktier indenfor finans (-3,1 %-point), teknologi (-3,1 %-point) og forbrugsgoder (-1,2 %-point) blev reduceret.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske ultimo juli 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Konsumentvarer12,2%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri20,1%
Finans24,1%
Forbrugsgoder12,6%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
General Mills, Inc.2,1%10,6%
Jeronimo Martins1,4%8,7%
Vertex Pharmaceuticals1,5%7,4%
Centene Corporation1,4%6,4%
CME Group Inc. Class A0,8%6,0%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Boliden AB1,1%-22,3%
Pandora A/S0,4%-20,2%
HCA Healthcare Inc0,6%-17,9%
NVIDIA Corporation0,6%-16,8%
Nippon Yusen Kaisha1,8%-16,0%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Finans24,1%
Industri20,1%
Forbrugsgoder12,6%
Konsumentvarer12,2%
Sundhed12,2%
Teknologi7,3%
Telekommunikation7,0%
Øvrige4,5%

Landeallokering

LandVægt
USA42,7%
Canada12,6%
Japan10,4%
England4,8%
Australien4,2%
Danmark3,4%
Schweiz3,1%
Øvrige18,8%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
General Mills, Inc.KonsumentvarerUSA2,1%
Computershare LimitedTeknologiAustralien2,0%
PepsiCo, Inc.KonsumentvarerUSA2,0%
Coca-Cola CompanyKonsumentvarerUSA1,9%
Novo Nordisk A/S Class BSundhedDanmark1,9%
Marsh & McLennan Companies, Inc.FinansUSA1,9%
George Weston LimitedForbrugsgoderCanada1,8%
Metro Inc.ForbrugsgoderCanada1,8%
Intact Financial CorporationFinansCanada1,8%
Travelers Companies, Inc.FinansUSA1,8%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.