Månedsrapport: Brighter Future, Juni 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juni 2021

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 29. november 2019.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Falcon Brighter Futures største vinderaktier for juni måned var Generac Holdings og japanske Nippon Yusen, der begge steg med over 27% for måneden. Generac Holdings fulgte med den bredere tendens for teknologi- og energisektorerne, som steg med henholdsvis 8,7% og 6,1% for juni måned. Nippon Yusen, der også er porteføljens største position, fortsatte sin imponerende fremgang med et afkast på over 130% for årets to første kvartaler. Virksomheden steg sammen med shippingsektoren på baggrund af udsigten til større økonomiske aktivitet og voksende efterspørgsel.

I bunden af porteføljen lå Mosaic Company og Komatsu Ltd., der faldt med henholdsvis -12,6% og -11,1%.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for juni var i Falcon Brighter Future 2,7%, mens sammenligningsindekset MSCI World havde et afkast på 4,5%.

Falcon Brighter Future havde et kvartalsafkast på 4,9%, mens sammenligningsindekset i samme periode er steget med 7,0%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen i juni måned blev aktier i følgende sektorer reduceret: Konsumentvarer (-2,5%-point), industri (-2,0%-point) samt forsyning (-1,6%-point).

Disse sektorer blev til gengæld øget: Finans (+3,3%-point) og forbrugsgoder (+1,7%-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo august 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri37,8%
Teknologi5,9%
Sundhed7,1%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Materialer4,8%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Generac Holdings Inc.0,4%27,7%
Nippon Yusen Kaisha2,2%27,0%
NVIDIA Corporation0,5%26,2%
IBIDEN CO., LTD.0,5%21,1%
Sysmex Corporation0,4%20,8%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Mosaic Company1,2%-12,6%
Komatsu Ltd.1,0%-11,1%
Mohawk Industries, Inc.0,7%-7,6%
Ally Financial Inc1,7%-7,5%
West Fraser Timber Co. Ltd.0,4%-7,3%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri37,8%
Finans24,2%
Forbrugsgoder13,2%
Sundhed7,1%
Teknologi5,9%
Materialer4,8%
Konsumentvarer3,0%
Øvrige4,0%

Landeallokering

USA39,4%
Japan16,8%
England12,7%
Canada5,9%
Schweiz4,1%
Frankrig3,5%
Danmark3,5%
Øvrige14,1%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Nippon Yusen KaishaIndustriJapan2,2%
Kuehne & Nagel International AGIndustriSchweiz1,9%
Pandora A/SForbrugsgoderDanmark1,9%
Expeditors International of Washington, Inc.IndustriUSA1,8%
Steel Dynamics, Inc.MaterialerUSA1,8%
Croda International PlcIndustriEngland1,8%
ASML Holding NVIndustriHolland1,8%
Magna International Inc.IndustriCanada1,7%
Invesco Ltd.FinansUSA1,7%
Ally Financial IncFinansUSA1,7%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.