Månedsrapport: Brighter Future, Juni 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juni 2020

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 29. november 2019.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

Juni måned endte positivt med et afkast på 1,6% for det globale MSCI World indeks.

I starten af måneden steg selskaber, der havde lidt under nedlukningen, så som flyselskaber, hoteller og detailhandel. Den positive stemning ændrede sig dog hurtigt som konsekvens af stigende infektionsrater i blandt andet USA. Det gav en flugt over mod teknologisektoren, der endte med det højeste afkast for globale sektorer på 6,1%.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future 1,4%, mens sammenligningsindekset steg med 1,6%.

Afkastet for 2. kvartal blev 13,4% for Falcon Brighter Future og 16,3% for sammenligningsindekset.

Afkastet for 2020 er på -5,8% for Falcon Brighter Future, hvor sammenligningsindekset i samme periode er faldet med 6,2%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen ultimo juni 2020 blev positionerne indenfor forbrugsgoder og sundhedssektoren øget med ca. 3%-point, hvorimod aktier indenfor konsumentvarer og forsyning blev sænket med henholdsvist 2,7%- og 1,7%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske ultimo august 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans21,7%
Teknologi7,9%
Forbrugsgoder10,9%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri18,8%
Telekommunikation5,3%
Sundhed19,2%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Pearson PLC1,7%23,0%
Fisher & Paykel Healthcare0,5%22,3%
Tokyo Electron Ltd.0,8%21,6%
HK Exchanges & Clearing0,3%21,0%
Standard Chartered0,8%18,2%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
West Japan Railway0,6%-14,0%
Biogen Inc.0,3%-13,7%
East Japan Railway0,9%-12,5%
CME Group Inc.0,3%-11,5%
Orion Oyj1,2%-10,5%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans21,7%
Sundhed19,2%
Industri18,8%
Forbrugsgoder10,9%
Konsumentvarer9,1%
Teknologi7,9%
Materialer6,0%
Øvrige6,4%

Landeallokering

USA38,1%
Japan14,1%
England9,2%
Canada6,0%
Frankrig5,5%
Danmark5,1%
Schweiz4,6%
Øvrige17,4%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Microsoft CorporationTeknologiUSA1,9%
Teck Resources LimitedMaterialerCanada1,8%
Regeneron PharmaceuticalsSundhedUSA1,8%
Franklin ResourcesFinansUSA1,8%
Citrix Systems, Inc.TeknologiUSA1,8%
Givaudan SAIndustriSchweiz1,8%
Newmont CorporationMaterialerUSA1,7%
Pearson PLCForbrugsgoderEngland1,7%
Coloplast A/S Class BSundhedDanmark1,7%
Roche Holding AGSundhedSchweiz1,7%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.