Månedsrapport: Brighter Future, Juli 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juli 2022

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Brighter Future er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Stemningen blev vendt i juli måned efter kursfald det meste af året. Dette skyldtes lavere inflationsforventninger, som har medført, at de globale aktiemarkeder har indpriset lavere rentestigninger i fremtiden. De aktier der er følsomme overfor renteændringer, så som teknologiaktier (+15,6%) og aktier relateret til cyklisk forbrug (14,3%), steg mest.

Den mest stigende aktie i porteføljen var stålproducenten Nucor Corporation (+33.5%), som offentliggjorde et stærkt regnskab for årets andet kvartal. Den næstmest stigende aktie, HCA Healthcare Inc (+29,7%), fremlagde ligeledes et stærkt regnskab for andet kvartal. Den tredje mest stigende aktie, West Fraser Timber Co (+25,4%), havde ligeledes en god måned på baggrund af rygter om et muligt opkøb af en kapitalfond.

Blandt de dårligst performende aktier i porteføljen var Newmont Corporation (-22,1%), som især faldt efter et skuffende regnskab. Telekommunikationssektoren, som steg mindst på globalt plan (+3,8%), var også repræsenteret i bunden af porteføljen. Her var Telenor ASA (-6,3%) og Telefonica Deutschland (-5,1%) at finde.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future 7,2%, mens det for sammenligningsindekset MSCI World var 10,8%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen af porteføljen ultimo juli blev aktier indenfor sundhed (+5,1%-point) og konsumentvarer (+1,0%-point) øget. Aktier indenfor finans (-4,1%-point), industri (-1,1%-point), forbrugsgoder (-0,9%-point) og teknologi (-0,9%-point) blev reduceret.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo september 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri19,0%
Sundhed17,3%
Finans20,0%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Nucor Corporation0,5%33,5%
HCA Healthcare Inc0,3%29,7%
West Fraser Timber Co. Ltd.1,2%25,4%
Asahi Intecc Co., Ltd.0,5%24,8%
NVIDIA Corporation0,3%23,0%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Newmont Corporation0,5%-22,1%
Telenor ASA0,4%-6,3%
Telefonica Deutschland1,1%-5,1%
Vivendi SE0,4%-4,4%
BOC Hong Kong Ltd1,3%-4,1%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Finans20,0%
Industri19,0%
Sundhed17,3%
Konsumentvarer13,2%
Forbrugsgoder11,6%
Telekommunikation7,2%
Teknologi6,4%
Øvrige5,3%

Landeallokering

LandVægt
USA44,4%
Canada11,0%
Japan11,0%
England5,1%
Australien4,5%
Danmark3,8%
Schweiz3,7%
Øvrige16,5%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
W.W. Grainger, Inc.IndustriUSA2,0%
General Mills, Inc.KonsumentvarerUSA1,9%
Novo Nordisk A/S Class BSundhedDanmark1,9%
Centene CorporationSundhedUSA1,9%
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedSundhedUSA1,9%
Automatic Data Processing, Inc.TeknologiUSA1,8%
Coca-Cola CompanyKonsumentvarerUSA1,8%
PepsiCo, Inc.KonsumentvarerUSA1,8%
Metro Inc.ForbrugsgoderCanada1,8%
Marsh & McLennan Companies, Inc.FinansUSA1,8%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.