Månedsrapport: Brighter Future, Juli 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juli 2021

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

HCA Healthcare Inc (+20,1%), Croda International PLC (+15,1%) og West Pharmaceutical Services Inc. (14,8%) var porteføljens mest stigende aktier i juli måned. Stigningen hos HCA Healthcare skyldtes især et flot regnskab.

De mest faldende aktier for måneden var Nintendo Co., Ltd (-11,7%), BT Group PLC (-9,9%) og Newell Brands Inc (-9,9%).

Afkastudvikling

Nettoafkastet for juli var i Falcon Brighter Future 1,5%, mens sammenligningsindekset MSCI World havde et afkast på 1,8%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i juli måned.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo august 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans23,5%
Sundhed7,2%
Industri38,1%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi5,8%
Telekommunikation1,2%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
HCA Healthcare Inc1,5%20,1%
Croda International Plc2,0%15,1%
West Pharmaceutical0,5%14,8%
CBRE Group, Inc. Class A1,4%12,6%
SEGRO plc0,5%12,0%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Nintendo Co., Ltd.0,9%-11,7%
BT Group plc0,4%-9,9%
Newell Brands Inc0,4%-9,9%
Fujitsu Limited0,9%-9,7%
Magna International Inc.1,6%-9,6%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri38,1%
Finans23,5%
Forbrugsgoder13,3%
Sundhed7,2%
Teknologi5,8%
Materialer5,0%
Konsumentvarer2,9%
Øvrige4,2%

Landeallokering

USA39,4%
Japan16,5%
England13,9%
Canada5,7%
Schweiz4,2%
Australien3,4%
Danmark3,4%
Øvrige13,5%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Nippon Yusen Kabushiki KaishaIndustriJapan2,4%
Croda International PlcIndustriEngland2,0%
Steel Dynamics, Inc.MaterialerUSA2,0%
ASML Holding NVIndustriHolland2,0%
Kuehne & Nagel International AGIndustriSchweiz1,9%
Expeditors International of Washington, Inc.IndustriUSA1,9%
Pandora A/SForbrugsgoderDanmark1,8%
Ally Financial IncFinansUSA1,7%
Magna International Inc.IndustriCanada1,6%
Invesco Ltd.FinansUSA1,6%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.