Månedsrapport: Brighter Future, Juli 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Juli 2020

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 29. november 2019.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

Juli måned endte med et afkast på -0,6% for det globale MSCI World indeks.

Måneden var især præget af usikkerhed skabt af fortsat stigende smittetal i blandt andet USA og emerging markets lande. Derudover er den amerikanske centralbanks aggressive ekspansive pengepolitik begyndt at vise sin effekt på US dollar, som de seneste måneder er blevet svækket markant overfor euroen.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future -3,4%, mens sammenligningsindekset faldt med -0,6%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i juli.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske ultimo august 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Materialer6,5%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans21,2%
Industri18,4%
Forbrugsgoder10,8%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
ABIOMED, Inc.0,8%17,9%
Wheaton Precious Metals1,9%17,5%
C.H. Robinson Worldwide0,6%12,5%
Pandora A/S0,5%11,1%
Kingfisher Plc0,7%10,5%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
West Japan Railway0,4%-27,5%
Central Japan Railway0,4%-26,3%
ITV plc0,3%-23,5%
East Japan Railway0,8%-21,3%
Nikon Corp.1,2%-21,2%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans21,2%
Sundhed19,5%
Industri18,4%
Forbrugsgoder10,8%
Konsumentvarer9,4%
Teknologi8,1%
Materialer6,5%
Øvrige6,1%

Landeallokering

USA38,4%
Japan13,6%
England9,2%
Canada6,3%
Frankrig5,6%
Danmark5,4%
Schweiz4,8%
Øvrige16,7%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Newmont CorporationMaterialerUSA1,9%
Wheaton Precious Metals CorpMaterialerCanada1,9%
Givaudan SAIndustriSchweiz1,9%
Microsoft CorporationTeknologiUSA1,9%
Coloplast A/S Class BSundhedDanmark1,8%
Regeneron PharmaceuticalsSundhedUSA1,8%
Fujitsu LimitedTeknologiJapan1,8%
Franklin Resources, Inc.FinansUSA1,8%
Teck Resources LimitedMaterialerCanada1,8%
Ipsen SASundhedFrankrig1,7%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.