Månedsrapport: Brighter Future, Januar 2023
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Januar 2023

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Brighter Future er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Genåbning af Kina, aftagende inflation og reduceret risiko for recession skabte god stemning på de globale aktiemarkeder, hvor aktier i Europa og USA endte med høje afkast.

De mest stigende aktier var finansselskaberne Ally Financial Inc (+31,9%) og SVB Financial Group (+29,2%), der begge aflagde flotte kvartalsregnskaber. Chipproducenten NVIDIA Corporation (+31,4%) kom i fokus som en stor potentiel vinder af den seneste ChatGPT hype, som analytikere mener kan give yderligere omsætning. Aktien steg derfor med andre chipproducenter, hvoraf flere også fik løftet deres kursmål.

Den mest faldende aktie var Baxter International Inc. (-11,9%), som offentliggjorde planer om omstrukturering og et spin-off af en del af deres forretning. McCormick & Company (-10,9%) faldt på baggrund af et regnskab, som skuffede og blev derfor den anden mest faldende aktie. Afslutningsvis faldt Centene Corporation (-8,6%) efter selskabet fremlagde et skuffende regnskab.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future 4,9%, mens det for sammenligningsindekset var 5,2%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen af porteføljen medio januar 2023 blev positioner i aktier indenfor materialer (+1,7 %-point), sundhed (+1,2 %-point) og finans (+1,0 %-point) øget. Disse aktier erstattede aktier inden for konsumentvarer (-2,2 %-point) og industri (-1,5 %-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske ultimo februar 2023.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans26,6%
Forbrugsgoder13,1%
Industri11,7%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Ally Financial Inc1,4%31,9%
NVIDIA Corporation0,5%31,4%
SVB Financial Group1,4%29,2%
MarketAxess Holdings Inc.0,5%28,3%
Pool Corporation0,5%25,4%

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Baxter International Inc.1,2%-11,9%
McCormick & Company0,4%-10,9%
Centene Corporation0,3%-8,6%
General Mills, Inc.1,1%-7,6%
Automatic Data Processing1,0%-7,1%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Finans26,6%
Sundhed22,0%
Forbrugsgoder13,1%
Industri11,7%
Konsumentvarer10,9%
Teknologi6,5%
Materialer4,1%
Øvrige5,1%

Landeallokering

LandVægt
USA50,4%
England13,4%
Japan7,5%
Australien3,9%
Schweiz3,7%
Danmark2,8%
Frankrig2,8%
Øvrige15,5%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Barratt Developments PLCForbrugsgoderEngland1,8%
DENTSPLY SIRONA, Inc.SundhedUSA1,8%
Chubb LimitedFinansUSA1,7%
Adobe IncorporatedTeknologiUSA1,7%
AmerisourceBergen CorpIndustriUSA1,7%
Travelers Companies, Inc.FinansUSA1,7%
Vertex Pharmaceuticals IncSundhedUSA1,6%
W.W. Grainger, Inc.IndustriUSA1,6%
SG Holdings Co., Ltd.IndustriJapan1,6%
Telenor ASATelekommunikationNorge1,6%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.