Månedsrapport: Brighter Future, Januar 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Januar 2022

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Brighter Future er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Januar måned var præget af et surt marked grundet stigende inflation og udsigten til rentestigninger.

I toppen af porteføljen lå den britiske mediegigant BT Group plc (+15,9%). Selskabet modtog et købstilbud på britiske BT Sport for $800 mio. Det er streamingtjenesten DAZN, som er kommet med tilbuddet, der især er interesseret i rettigheder til de to store fodboldturneringer; Premier League og UEFA Champions League. Den næstmest stigende aktie var Intesa Sanpaolo S.p.A. (+15,3%), der sammen med andre banker forventes bedre indtjeningsmuligheder i forbindelse med stigende renter.

I modsætning til bankaktier, har vækst- og kvalitetsaktier ikke godt af rentestigninger, da det stiller spørgsmålstegn ved værdien af den fremtidige indtjening som selskaberne er prissat efter. De to sektorer der faldt mest, var sundhed (-6,2%) og teknologi (-5,5%). Den samme tendens var tydelig i bunden af porteføljen, hvor de dårligste performere var sundhedsaktierne Sysmex Corporation (-30,4%) og IDEXX Laboratories, Inc. (-21,8%) samt teknologivirksomheden Fujitsu Limited (-23,1%).

Afkastudvikling

Nettoafkastet for december var i Falcon Brighter Future -7,4%, mens sammenligningsindekset MSCI World faldt med -3,9%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i januar måned.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo februar 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Telekommunikation2,1%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri21,1%
Sundhed14,8%
Teknologi14,9%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
BT Group plc0,5%15,9%
Intesa Sanpaolo S.p.A.0,4%15,3%
KDDI Corporation0,4%9,6%
Travelers Companies, Inc.0,5%7,8%
BBVA., S.A.1,3%7,4%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Sysmex Corporation0,3%-30,4%
Fujitsu Limited0,2%-23,1%
IDEXX Laboratories, Inc.1,0%-21,8%
Givaudan SA0,4%-20,9%
Croda International Plc1,5%-20,8%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans31,6%
Industri21,1%
Teknologi14,9%
Sundhed14,8%
Forbrugsgoder12,0%
Konsumentvarer2,6%
Telekommunikation2,1%
Øvrige0,9%

Landeallokering

USA51,6%
Japan11,0%
England10,4%
Holland6,3%
Schweiz5,3%
Frankrig4,6%
Danmark3,6%
Øvrige7,2%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Ameriprise Financial, Inc.FinansUSA2,0%
Robert Half International Inc.FinansUSA1,9%
ONEOK, Inc.IndustriUSA1,9%
NN Group N.V.FinansHolland1,9%
Nippon Yusen Kabushiki KaishaIndustriJapan1,9%
Prudential Financial, Inc.FinansUSA1,9%
NVIDIA CorporationTeknologiUSA1,8%
CBRE Group, Inc. Class AFinansUSA1,8%
Ferguson PLCIndustriEngland1,8%
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCAForbrugsgoderFrankrig1,8%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.