Månedsrapport: Brighter Future, Januar 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Januar 2021

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 29. november 2019.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

I januar endte afkastet for verdensmarkedsindekset med et plus på 0,3%. Blandt porteføljens vindere for måneden var der to japanske aktier; Nikon Corp. og Sumitomo Chemical Co., Ltd, der steg med 27,6% og 18,6%. I bunden lå Nippon Paint Holdings og Pandora A/S med fald på henholdsvis -17,0% og -12,9%

Afkastudvikling

Nettoafkastet for januar var i Falcon Brighter Future 0,3%, hvilket var på niveau med sammenligningsindekset.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen af porteføljen primo januar 2021 blev andelen af aktier inden for forsyning, industrisektoren og konsumentvarer øget med henholdsvis mellem 1,4%- og 2,4%-point. Omvendt blev andelen af aktier i finans, telekommunikation, forbrugsgoder og materialer sænket med mellem 1,1%- og 2,2%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo februar 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans15,9%
Teknologi6,4%
Forbrugsgoder13,1%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Materialer3,2%
Energi3,2%
Industri32,7%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Nikon Corp.1,4%27,6%
Sumitomo Chemical Ltd.0,6%18,6%
Hong Kong Exchanges Ltd.2,1%17,8%
Mitsubishi Chemical Corp.1,4%14,3%
SVB Financial Group1,0%13,6%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
NIPPON PAINT HOLDINGS0,2%-17,0%
Pandora A/S1,9%-12,9%
W.W. Grainger, Inc.0,7%-10,2%
TOHO GAS Co., Ltd.0,4%-10,1%
Mirvac Group0,4%-9,8%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri32,7%
Finans15,9%
Sundhed13,4%
Forbrugsgoder13,1%
Teknologi6,4%
Konsumentvarer5,9%
Forsyning4,2%
Øvrige8,4%

Landeallokering

USA32,4%
Japan26,7%
Australien5,6%
Danmark5,6%
England5,1%
New Zealand4,1%
Hong Kong4,1%
Øvrige16,4%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Hong Kong Exchanges Ltd.FinansHong Kong2,1%
Fujitsu LimitedTeknologiJapan2,0%
Pandora A/SForbrugsgoderDanmark1,9%
Vestas Wind Systems A/SIndustriDanmark1,8%
Neste CorporationEnergiFinland1,8%
BlackRock, Inc.FinansUSA1,7%
Kuehne & Nagel International AGIndustriSchweiz1,7%
Microsoft CorporationTeknologiUSA1,7%
Hang Seng Bank, LimitedFinansHong Kong1,7%
Fisher & Paykel Healthcare Corp.SundhedNew Zealand1,7%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.