Månedsrapport: Brighter Future, Januar 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Januar 2020

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 29. november 2019.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

De globale aktiemarkeder havde en god start på året, hvor markederne formåede at ryste uroen fra konflikten mellem USA og Iran af sig. Den positive start blev forstærket af, at det første trin mod en handelsaftale mellem USA og Kina blev indgået midt i måneden.

Udbruddet af coronavirus fra Kina samt Brexit satte dog en dæmper for den gode stemning, hvilket førte til, at de globale aktiemarkeder faldt i slutningen af måneden.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future 0,9%, mens sammenligningsindekset steg med 0,7%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen medio januar blev aktier indenfor teknologi-, sundheds- og industrisektoren øget med henholdsvis 2,7%-point, 1,8%-point og 1,7%-point. Aktier indenfor finans- og forsyningssektoren blev reduceret med henholdsvis 2,6%-point og 2,4%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo marts 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans29,5%
Forsyning9,3%
Teknologi6,2%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Energi0,9%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Fujitsu Limited1,4%15,0%
Nippon Prologis REIT, Inc.1,3%14,8%
Taylor Wimpey plc0,5%12,1%
Franco-Nevada Corporation1,0%11,4%
T. Rowe Price Group0,9%11,0%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Ovintiv Inc0,5%-32,6%
Phillips 660,3%-16,9%
Ipsen SA0,3%-15,2%
Casino, Guichard-Perrachon0,3%-12,1%
Nordstrom, Inc.0,4%-8,8%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans29,5%
Industri16,6%
Konsumentvarer13,0%
Sundhed10,1%
Forsyning9,3%
Forbrugsgoder6,4%
Teknologi6,2%
Øvrige8,9%

Landeallokering

USA36,6%
Japan14,9%
Schweiz8,7%
Australien7,8%
England5,8%
Canada5,6%
New Zealand3,7%
Øvrige16,9%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Givaudan SAKonsumentvarerSchweiz1,9%
London Stock Exchange Group plcFinansEngland1,8%
Munich Reinsurance CompanyFinansTyskland1,8%
Zoetis, Inc. Class ASundhedUSA1,8%
Swisscom AGTelekommunikationSchweiz1,8%
Swiss Re AGFinansSchweiz1,7%
Agnico Eagle Mines LimitedMaterialerCanada1,7%
Procter & Gamble CompanyKonsumentvarerUSA1,7%
Mirvac GroupFinansAustralien1,7%
PepsiCo, Inc.KonsumentvarerUSA1,7%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.