Månedsrapport: Brighter Future, Februar 2023
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Februar 2023

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Brighter Future er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Den gode stemning fra januar vendte i februar, da de økonomiske nøgletal viste sig at være mere robuste end forventet. Det fik centralbankerne hæve renten med 25-50 basispoint. I Europa viste aktiemarkederne dog styrke, eftersom inflationen faldt grundet lavere energipriser. Dog var kerneinflationen stort set uændret, hvilket kan lede til yderligere rentestigninger.

Udover de kraftige makroøkonomiske effekter er vi midt i regnskabssæsonen. Det har været den primære drivkraft bag afkastene i samtlige af topperformerne i porteføljen. Disse var for måneden sundhedsselskabet West Pharmaceutical (+22,3%), chip-producenten NVIDIA Corporation (+21,8%), det danske smykkeselskab Pandora A/S (+17,9%) samt de to bankkoncerner W.W. Grainger, Inc. (+16,5%) og Banco BBVA, S.A. (+14,1%).

Afkastene for de mest faldende aktier, Elanco Animal Health, Inc. (-14,4%) og BioMarin Pharmaceutical (-11,5%), var ligeledes drevet af deres seneste kvartalsregnskab. Den tredje mest faldende aktie var asiens største ejendomsinvesteringsfond, Link REIT (-13,4%), med hovedsæde i Hong Kong. Selskabet skabte uro, da det i starten af måneden tilbød tegningsretter med 30% rabat på markedsprisen for at nedbringe en gæld på $2,4 mia.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future -0,4%, mens det for sammenligningsindekset var 0,0%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen af porteføljen ultimo februar 2023 blev positioner i aktier indenfor sundhed (+1,2%-point), finans (+0,9%-point), materialer (+0,8%-point) og forsyning (+0,8%-point) øget. Disse aktier erstattede aktier inden for konsumentvarer (-1,8%-point), industri (-1,3%-point) og teknologi (-1,1%-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo april 2023.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Forbrugsgoder13,6%
Telekommunikation4,2%
Konsumentvarer12,1%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed22,0%
Finans26,5%
Teknologi6,1%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
West Pharmaceutical1,2%22,3%
NVIDIA Corporation0,6%21,8%
Pandora A/S1,9%17,9%
W.W. Grainger, Inc.1,8%16,5%
Banco BBVA, S.A.0,5%14,1%

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Elanco Animal Health, Inc.0,4%-14,4%
Link REIT0,4%-13,4%
BioMarin Pharmaceutical0,8%-11,5%
Adobe Incorporated1,5%-10,4%
Baxter International Inc.1,1%-9,8%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Finans26,5%
Sundhed22,0%
Forbrugsgoder13,6%
Konsumentvarer12,1%
Industri12,0%
Teknologi6,1%
Telekommunikation4,2%
Øvrige3,5%

Landeallokering

LandVægt
USA50,0%
England13,8%
Japan7,1%
Australien3,9%
Schweiz3,7%
Danmark3,2%
Frankrig2,8%
Øvrige15,5%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Barratt Developments PLCForbrugsgoderEngland1,9%
Pandora A/SForbrugsgoderDanmark1,9%
DENTSPLY SIRONA, Inc.SundhedUSA1,9%
W.W. Grainger, Inc.IndustriUSA1,8%
Telenor ASATelekommunikationNorge1,8%
Travelers Companies, Inc.FinansUSA1,6%
Chubb LimitedFinansUSA1,6%
SEGRO plcFinansEngland1,6%
AmerisourceBergen CorporationIndustriUSA1,5%
Adobe IncorporatedTeknologiUSA1,5%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.