Månedsrapport: Brighter Future, Februar 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Februar 2022

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Brighter Future er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Krisen i Ukraine har skabt enorm politisk såvel som finansiel uro. Den finansielle uro har især kunne ses i form af yderligere stigninger i råvarepriser, mere afventende centralbanker i forhold til pengepolitikken, og store konsekvenser for virksomheder, der er eksponeret overfor Rusland.

På trods af den enorme uro i Europa, har japanske aktier ikke været ramt så hårdt, hvilket har været tydeligt i porteføljen, som er overvægtet mod netop Japan. De 3 mest stigende aktier var også japanske. Først kom medicoselskabet Asahi Intecc Co. (+26,0%) med et stærkt regnskab, som fik aktien til at stige med over 21% på én dag. Dernæst steg shipping- og logistikvirksomheden Nippon Yusen Kaisha (+19,7%) efter en stigning i Baltic Dry indekset, som indikerer prisen på tørlasttransport. Afslutningsvis var medicinalselskabet Shionogi & Co. (+18,7%) den tredje mest stigende aktie. Aktien steg på baggrund af et stærkt Q3 regnskab og efter gode resultater fra et middel mod COVID-19.

Den mest faldende aktie i porteføljen var verdens største dækproducent, CGE Michelin SCA (-16,1%), hvilket skyldes, at virksomheden, som så mange andre, har udfordringer med forsyningskæden og stigende omkostninger. Home Depot, Inc (-14,1%) faldt på trods af en solid fremgang i Q4, hvilket kan skyldes en blanding af stigende omkostninger og forventninger om, at efterspørgslen på deres hjemmerenoveringsprodukter falder i takt med, at COVID fylder mindre i hverdagen. Afslutningsvis faldt den finansielle servicevirksomhed NN Group (-13,7%).

Afkastudvikling

Nettoafkastet for december var i Falcon Brighter Future -1,6%, mens sammenligningsindekset MSCI World faldt med -2,8%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen primo februar 2022 blev aktier inden for industri (-2,3 %-point) og sundhed (-2,2 %-point) reduceret. I stedet for disse blev aktier inden for finans (+2,2 %-point), konsumentvarer (+1,6 %-point) og forbrugsvarer (+0,6 %-point) øget.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske medio marts 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed12,6%
Forsyning1,4%
Teknologi14,1%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Forbrugsgoder12,5%
Finans33,9%
Konsumentvarer4,2%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Asahi Intecc Co., Ltd.0,5%26,0%
Nippon Yusen Kaisha2,1%19,7%
Shionogi & Co., Ltd.0,8%18,7%
Computershare Limited1,5%15,4%
VERBUND AG Class A1,0%15,1%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
CGE. Michelin SCA1,5%-16,1%
Home Depot, Inc.1,1%-14,1%
NN Group N.V.1,6%-13,7%
AXA SA1,2%-13,2%
IBIDEN CO., LTD.0,3%-12,5%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans33,9%
Industri18,7%
Teknologi14,1%
Sundhed12,6%
Forbrugsgoder12,5%
Konsumentvarer4,2%
Telekommunikation2,1%
Øvrige1,9%

Landeallokering

USA50,4%
Japan11,2%
England9,0%
Holland5,7%
Canada4,9%
Frankrig4,0%
Schweiz4,0%
Øvrige10,8%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Nippon Yusen KaishaIndustriJapan2,1%
ONEOK, Inc.IndustriUSA2,0%
Robert Half International Inc.FinansUSA2,0%
George Weston LimitedForbrugsgoderCanada1,9%
Prudential Financial, Inc.FinansUSA1,9%
Ameriprise Financial, Inc.FinansUSA1,9%
Interpublic Group of Companies, Inc.FinansUSA1,8%
Ferguson PLCIndustriEngland1,8%
HCA Healthcare IncSundhedUSA1,8%
SEGRO plcFinansEngland1,8%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.