Månedsrapport: Brighter Future, Februar 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Februar 2021

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 29. november 2019.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

I februar steg verdensmarkedet med 2,6%. De bedst performende aktier i porteføljen var igen i februar domineret af japanske aktier, hvor Nippon Yusen Kabushiki og Kyushu Railway Company lå i toppen med afkast på over 24%. I bunden af porteføljen lå Meridian Energy Limited og Agnico Eagle Mines Ltd. med fald på -19,5% og -19,2%.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for februar var i Falcon Brighter Future -0,3%, og sammenligningsindekset MSCI World havde et afkast på 2,6%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen af porteføljen primo februar 2021 blev andelen af aktier inden for konsumentvarer og industri øget igen, denne gang med 2,5%- og 1,9%-point.  Porteføljens andel af aktier indenfor forbrugsgoder og finans blev i stedet reduceret med 2,2% og 2,6%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo april 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri34,6%
Finans13,3%
Materialer3,6%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed12,3%
Forsyning5,2%
Konsumentvarer8,4%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Nippon Yusen Kabushiki0,9%24,9%
Kyushu Railway Company1,9%24,2%
Phillips 661,1%24,0%
Steel Dynamics, Inc.0,5%21,4%
Boliden AB1,5%20,7%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Meridian Energy Limited0,7%-19,5%
Agnico Eagle Mines Limited0,3%-19,2%
Ajinomoto Co., Inc.0,7%-15,7%
Genmab A/S0,7%-15,5%
VERBUND AG Class A1,2%-15,1%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri34,6%
Finans13,3%
Sundhed12,3%
Forbrugsgoder11,0%
Konsumentvarer8,4%
Teknologi7,4%
Forsyning5,2%
Øvrige7,8%

Landeallokering

USA32,2%
Japan31,6%
Danmark4,8%
Hong Kong4,6%
England4,1%
Schweiz3,9%
New Zealand3,4%
Øvrige15,3%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
ASML Holding NVIndustriHolland2,0%
Kyushu Railway CompanyIndustriJapan1,9%
Hong Kong ExchangesFinansHong Kong1,9%
Tractor Supply CompanyForbrugsgoderUSA1,8%
Pandora A/SForbrugsgoderDanmark1,8%
Cummins Inc.IndustriUSA1,8%
Fujitsu LimitedTeknologiJapan1,8%
Kuehne & Nagel InternationalIndustriSchweiz1,7%
Tokyo Electron Ltd.TeknologiJapan1,7%
Microsoft CorporationTeknologiUSA1,7%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.