Månedsrapport: Brighter Future, Februar 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Februar 2020

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 29. november 2019.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

De fleste globale aktiemarkeder steg indtil sidste uge af februar, hvor uroen grundet coronavirus udviklede sig. De europæiske og amerikanske aktiemarkeder blev ramt hårdt. Det resulterede i store fald, hvor korrektionen påvirkede mange eliteindeks.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future -8,0%, mens sammenligningsindekset faldt med 7,7%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen porteføljeændringer i februar.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo marts 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans30,1%
Industri18,5%
Konsumentvarer11,3%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Coloplast A/S Class B0,9%6,3%
Kingspan Group Plc0,8%2,5%
ResMed Inc.0,4%1,1%
MTR Corporation Limited0,2%0,4%
Zoetis, Inc. Class A2,1%0,2%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Ovintiv Inc0,4%-25,2%
Agnico Eagle Mines Limited1,6%-22,3%
Ally Financial Inc0,3%-21,0%
Hankyu Hanshin Holdings1,0%-19,5%
Phillips 660,3%-16,5%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans30,1%
Industri18,5%
Konsumentvarer11,3%
Sundhed10,7%
Forsyning8,6%
Teknologi6,4%
Forbrugsgoder5,5%
Øvrige8,9%

Landeallokering

USA36,0%
Japan14,8%
Schweiz9,7%
Australien8,2%
England6,0%
Canada5,3%
Tyskland3,6%
Øvrige16,4%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Givaudan SAIndustriSchweiz2,2%
Zoetis, Inc. Class ASundhedUSA2,1%
London Stock Exchange Group plcFinansEngland2,1%
Swisscom AGTelekommunikationSchweiz2,1%
PepsiCo, Inc.KonsumentvarerUSA1,9%
Transurban Group Ltd.IndustriAustralien1,9%
Munich Reinsurance CompanyFinansTyskland1,9%
Procter & Gamble CompanyKonsumentvarerUSA1,9%
Singapore Exchange Ltd.FinansSingapore1,8%
Mirvac GroupFinansAustralien1,8%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.