Månedsrapport: Brighter Future, December 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

December 2022

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Brighter Future er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Efter et stærkt comeback i oktober og november vendte stemningen i december. Især USA tyngede markedet ned med et afkast på -9,2%.

Blandt de mest stigende aktier var MTR Corporation Limited (+6,2%) og Link Real Estate Investment (+5,3%), som er ejendomsudviklere med hovedsæde i Hong Kong. Aktierne steg blandt andet på baggrund af lempelser af på Kinas ‘Zero Covid’-politik. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk A/S (+6,1%) var den anden mest stigende aktie i porteføljen. Dette var på trods af, at sundhedssektoren på globalt plan er faldet med -5,1%. Novo Nordisk A/S har blandt andet fået løftede kursmål og anbefalinger.

Teladoc Health, Inc. (-20,0%) var den mest faldende aktie i porteføljen, og endte året med et afkast på -74,3%. Chip-producenten NVIDIA Corporation (-16,7%) var også under pres og faldt. Finansdataudbyderen FactSet Research Systems (-16,1%) faldt i forbindelse med et skuffende regnskab.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future -6,3%, mens det for sammenligningsindekset var -7,6%.

Falcon Brighter Future endte 2022 med et afkast på -14,8% mens sammenligningsindekset endte med et afkast på -13,0%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer af porteføljen i december 2022.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske medio januar 2023.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed20,8%
Finans25,6%
Industri13,2%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
MTR Corporation Limited0,4%6,2%
Novo Nordisk A/S Class B0,5%6,1%
Link Real Estate Investment0,5%5,3%
Vivendi SE1,3%3,9%
BOC Hong Kong0,8%3,7%

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Teladoc Health, Inc.1,3%-20,0%
NVIDIA Corporation0,4%-16,7%
FactSet Research Systems0,8%-16,1%
T. Rowe Price Group1,2%-14,9%
Target Corporation0,4%-14,0%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Finans25,6%
Sundhed20,8%
Forbrugsgoder13,8%
Industri13,2%
Konsumentvarer13,1%
Teknologi7,2%
Telekommunikation3,7%
Øvrige2,6%

Landeallokering

LandVægt
USA52,3%
England12,7%
Japan9,2%
Canada3,5%
Australien3,4%
Schweiz3,4%
Danmark2,4%
Øvrige13,1%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Pandora A/SForbrugsgoderDanmark1,9%
Chubb LimitedFinansUSA1,8%
Cigna CorporationSundhedUSA1,8%
Travelers Companies, Inc.FinansUSA1,8%
AmerisourceBergen CorporationIndustriUSA1,8%
General Mills, Inc.KonsumentvarerUSA1,7%
Elevance Health, Inc.SundhedUSA1,7%
W.W. Grainger, Inc.IndustriUSA1,7%
Cardinal Health, Inc.IndustriUSA1,7%
PepsiCo, Inc.KonsumentvarerUSA1,7%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.