Månedsrapport: Brighter Future, December 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

December 2021

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

DaVita Inc. (+19,2%) var månedens mest stigende uden de store nyheder, udover at sundhedssektoren generelt havde en god måned med et afkast på 6,6%. Den anden mest stigende aktie var det japanske rederi Nippon Yusen Kaisha (+15,9%), som sluttede året med et imponerende afkast på +264,7%. Ferguson PLC (+15,8%) lå ligeledes i toppen af porteføljen. Aktien steg blandt andet på baggrund et stærkt regnskab for tredje kvartal.

Porteføljens største taber for måneden er samtidig en af de største vindere for året, nemlig NVIDIA Corporation (-10,9%), som på trods af dette fald er steget med over +125% i 2021. NVIDIA har især profiteret af den globale chipkrise, der er faldet sammen med en høj efterspørgsel på varer i årets løb.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for december var i Falcon Brighter Future 4,2%, mens sammenligningsindekset MSCI World steg med 3,2%. Falcon Brighter Future endte 4. kvartal af 2021 med et afkast på 9,2% mens sammenligningsindekset steg med 9,7%. Årsafkastet for Falcon Brighter Future blev 24,0% og 31,4% for sammenligningsindekset.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse af reallokering af porteføljen medio december blev aktier inden for sundhed (+2,6%-point) øget, og aktier inden for forsyning (-1,2%-point), materialer (-0,8%-point) samt finans (-0,6%-point) blev reduceret.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske ultimo januar 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans30,1%
Industri20,8%
Sundhed16,6%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
DaVita Inc.0,3%19,2%
Nippon Yusen Kaisha1,7%15,9%
Ferguson PLC1,9%15,8%
Quest Diagnostics Inc.0,9%15,2%
Cisco Systems, Inc.1,4%14,4%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
NVIDIA Corporation2,1%-10,9%
Royal Vopak NV0,8%-8,2%
FUJIFILM Holdings Corp1,5%-6,5%
IBIDEN CO., LTD.0,8%-5,3%
Odakyu Electric Railway0,4%-4,3%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans30,1%
Industri20,8%
Sundhed16,6%
Teknologi15,8%
Forbrugsgoder11,5%
Konsumentvarer2,5%
Telekommunikation1,9%
Øvrige0,8%

Landeallokering

USA52,2%
Japan11,1%
England10,5%
Holland6,2%
Schweiz5,5%
Frankrig4,1%
Danmark3,7%
Øvrige6,7%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
NVIDIA CorporationTeknologiUSA2,1%
Ferguson PLCIndustriEngland1,9%
Zoetis, Inc. Class ASundhedUSA1,9%
Automatic Data Processing, Inc.TeknologiUSA1,9%
Sherwin-Williams CompanyIndustriUSA1,8%
West Pharmaceutical Services, Inc.SundhedUSA1,8%
SVB Financial GroupFinansUSA1,8%
Ameriprise Financial, Inc.FinansUSA1,8%
CBRE Group, Inc. Class AFinansUSA1,8%
SEGRO plcFinansEngland1,8%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.