Månedsrapport: Brighter Future, December 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

December 2020

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 29. november 2019.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

I december måned fortsatte de fleste aktiemarkeder stigningerne. Den fortsatte positive tendens kom blandet andet fra, at distributionen af COVID-19 vacciner blev påbegyndt i mange udviklede lande. Derudover godkendte Trump en længe afventet stimulus-pakke, og i Europa blev der underskrevet en Brexit-aftale.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for december var i Falcon Brighter Future 1,3%, mens sammenligningsindekset steg med 1,1%.

Falcon Brighter Future endte 4. kvartal af 2020 med et afkast på 7,3% mens sammenligningsindekset steg med 8,3%.

Årsafkastet for Falcon Brighter Future blev 0,1% og 4,7% for sammenligningsindekset.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i december.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo januar 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri31,2%
Finans18,1%
Forsyning1,8%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Telekommunikation3,6%
Konsumentvarer4,5%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
METRO AG1,8%20,0%
VERBUND AG0,4%18,6%
Meridian Energy Ltd1,0%15,6%
Jazz Pharmaceuticals0,5%14,7%
ITV0,7%13,6%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Kingspan Group0,9%-21,5%
SG Holdings Co.1,8%-11,5%
Best Buy Co.1,0%-9,8%
Henderson Land Dev.0,8%-9,0%
Regeneron Pharmaceuticals0,9%-8,5%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri31,2%
Finans18,1%
Forbrugsgoder14,2%
Sundhed12,8%
Teknologi6,7%
Konsumentvarer4,5%
Materialer4,2%
Øvrige8,3%

Landeallokering

USA33,3%
Japan20,7%
Danmark6,3%
England6,2%
Australien5,9%
Hong Kong4,8%
Canada4,5%
Øvrige18,3%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Pandora A/SForbrugsgoderDanmark2,3%
ONEOK, Inc.IndustriUSA2,0%
Hong Kong Exchanges & ClearingFinansHong Kong1,8%
METRO AGIndustriTyskland1,8%
SG Holdings Co.IndustriJapan1,8%
Hang Seng BankFinansHong Kong1,7%
Chugai Pharmaceutical Co.SundhedJapan1,7%
Tokyo ElectronTeknologiJapan1,7%
Fujitsu LimitedTeknologiJapan1,6%
Microsoft CorporationTeknologiUSA1,6%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.