Månedsrapport: Brighter Future, December 2019
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

Decmember 2019

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 29. november 2019.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

De globale aktiemarkeder fortsatte de forrige måneders positive kursfremgang.

På trods af mange bekymringer i løbet af året, som både medier og markedsaktører har været optagede af, lukkede investeringsåret 2019 i markant positivt territorium. Det kunne handelskrig, brexit og frygten for recession ikke ødelægge.

En forberedning i forholdet mellem de to stormagter, USA og Kina, og dermed en nedtrapning af handelskrigen og samt en aftagende frygt for recession i 2020 gav et løft til cykliske aktier ultimo året, mens de mere defensive aktier var de mest stigende indtil august 2019.

 

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future 1,0%, hvilket var på niveau med sammenligningsindekset.

Fonden er nystartet, og har derfor kun en måneds live historik.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen medio december var der sektormæssigt kun få udskiftninger. Aktier indenfor finans- og forsyningssektoren blev reduceret med henholdsvis 1,8%-point og 1,5%-point. Aktier indenfor teknologi blev øget med 1,3%.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske medio januar 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Forsyning11,7%
Materialer5,2%
Energi2,0%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans32,1%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Encana Corporation1,2%18,0%
London Stock Exchange2,0%13,5%
Barratt Developments PLC0,5%12,7%
Ryman Healthcare Ltd.0,4%12,5%
Taylor Wimpey plc0,5%11,7%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Ipsen SA0,3%-22,9%
Nomura Real Estate1,6%-8,2%
Japan Retail Fund1,7%-7,5%
Metro Inc.0,4%-7,3%
Nippon Prologis REIT, Inc.1,6%-7,0%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans29,2%
Forsyning17,2%
Teknologi14,1%
Industri11,3%
Forbrugsgoder10,0%
Konsumentvarer7,1%
Sundhed4,9%
Øvrige6,2%

Landeallokering

USA39,6%
Japan11,4%
Australien8,0%
Schweiz7,1%
England6,0%
Canada5,5%
Tyskland3,9%
Øvrige18,5%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
London Stock Exchange Group plcFinansEngland2,0%
Munich Reinsurance CompanyFinansTyskland1,8%
Givaudan SAKonsumentvarerSchweiz1,8%
OrstedForsyningDanmark1,8%
Zoetis, Inc. Class ASundhedUSA1,8%
Meridian Energy LimitedForsyningNew Zealand1,8%
Swiss Re AGFinansSchweiz1,8%
Japan Retail Fund Investment CorporationFinansJapan1,7%
Procter & Gamble CompanyKonsumentvarerUSA1,7%
adidas AGKonsumentvarerTyskland1,7%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.