Månedsrapport: Brighter Future, August 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

August 2022

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Brighter Future er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Efter en optur i juli trak inflations- og recessionstrusler overskrifter. Den amerikanske centralbankchef holdt i slutningen af måneden en tale, hvor disse bekymringer blev delt. Det påvirkede markedet kraftigt. Europa (-6,3%) var bundskraber på regionsniveau og ejendoms- (-5,6%), sundheds- (-5,2%) og teknologiselskaber (-5,1%) var bundskrabere på sektorniveau. Vinderne var Emerging Markets (+0,1%) og energisektoren (+3,1%).

De 3 mest stigende aktier var alle japanske. Ibiden Co. Ltd. (+12,3%), Stanley Electric Co., (+8,8%) og Ltd., Ajinomoto Co., Inc. (+7,8%).

Den britiske boligejendomsudvikler Barratt Developments PLC (-17,4%) var den mest faldende aktie, hvilket blandt andet skyldtes, at Bank of England hævede renten fra 0,5% til 1,75% i starten af måneden. De to næstmest faldende aktier var danske Pandora A/S (-16,8%) og GN Store Nord A/S (-16,7%). Pandora offentliggjorde resultater for Q2, hvor de fastholdte forventningerne på trods af en tilbagegang i USA på 10%. Samtidig fik selskabet skåret sit kursmål af flere analytikere. Det påvirkede aktien negativt. GN Store Nord fik ligeledes skåret sit kursmål betydeligt, og nedjusteringer blandt flere konkurrenter gjorde det ekstra svært for aktien i august.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future -2,2%, mens det for sammenligningsindekset MSCI World var -3,0%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget ændringer i porteføljen i august måned.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo september 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Konsumentvarer13,5%
Forsyning0,9%
Industri19,3%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed16,9%
Forbrugsgoder11,4%
Finans20,0%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
IBIDEN CO., LTD.0,4%12,3%
Stanley Electric Co., Ltd.1,4%8,8%
Ajinomoto Co., Inc.0,9%7,8%
Walt Disney Company1,2%7,0%
Spark New Zealand Limited0,5%5,3%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Barratt Developments PLC1,3%-17,4%
Pandora A/S0,7%-16,8%
GN Store Nord A/S0,9%-16,7%
SEGRO plc0,6%-16,0%
NVIDIA Corporation0,3%-15,8%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Finans20,0%
Industri19,3%
Sundhed16,9%
Konsumentvarer13,5%
Forbrugsgoder11,4%
Telekommunikation7,2%
Teknologi6,4%
Øvrige5,3%

Landeallokering

LandVægt
USA45,5%
Japan11,0%
Canada10,9%
England4,5%
Australien4,3%
Schweiz3,7%
Danmark3,4%
Øvrige16,7%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
W.W. Grainger, Inc.IndustriUSA2,1%
General Mills, Inc.KonsumentvarerUSA2,1%
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedSundhedUSA1,9%
Automatic Data Processing, Inc.TeknologiUSA1,9%
Centene CorporationSundhedUSA1,9%
PepsiCo, Inc.KonsumentvarerUSA1,9%
Coca-Cola CompanyKonsumentvarerUSA1,8%
Marsh & McLennan Companies, Inc.FinansUSA1,8%
Novo Nordisk A/S Class BSundhedDanmark1,8%
AmerisourceBergen CorporationIndustriUSA1,8%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.