Månedsrapport: Brighter Future, August 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

August 2021

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Nippon Yusen (+51,4%), VERBUND AG (19,1%) og Ajinomoto Inc. (16,8%) var porteføljens mest stigende aktier i august måned. Nippon Yusen steg blandt andet efter et godt regnskab, og aktien er steget 270% i indeværende år.

Jazz Pharmaceuticals (-22,0%), Singapore Exchange (-15,8%) og Fortescue Metals Group (-15,8%) var derimod de mest faldende aktier i porteføljen. De to førstnævnte faldt især grundet skuffende regnskaber for andet kvartal. Fortescue Metals Group var negativt påvirket af faldende metalpriser.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for august var i Falcon Brighter Future 3,3%, mens sammenligningsindekset MSCI World havde et afkast på 2,9%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med re-allokeringen for august måned blev porteføljens eksponering mod finansaktier øget betydeligt med 7,2 %-point, og teknologiaktier blev øget med 3,6 %-point.

Følgende sektorer blev reduceret: Industri (-5,2 %-point), materialer (-3,5 %-point) og konsumentvarer (-2,1 %-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske ultimo september 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri32,9%
Finans30,7%
Teknologi9,4%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Materialer1,5%
Telekommunikation1,1%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Nippon Yusen2,8%51,4%
VERBUND AG Class A1,1%19,1%
Ajinomoto Co., Inc.0,5%16,8%
FUJIFILM Holdings Corp1,9%16,2%
NVIDIA Corporation0,9%15,3%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Jazz Pharmaceuticals0,3%-22,0%
Fortescue Metals Group0,4%-15,8%
Singapore Exchange Ltd.1,3%-15,8%
BorgWarner Inc.0,6%-12,5%
Pearson PLC0,7%-11,5%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri32,9%
Finans30,7%
Forbrugsgoder14,1%
Teknologi9,4%
Sundhed8,5%
Materialer1,5%
Telekommunikation1,1%
Øvrige1,8%

Landeallokering

USA42,3%
England16,5%
Japan13,0%
Canada5,3%
Schweiz4,9%
Holland4,1%
Danmark3,2%
Øvrige10,7%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Nippon YusenIndustriJapan2,8%
Tokyo Electron Ltd.TeknologiJapan2,1%
Croda International PlcIndustriEngland2,0%
ASML Holding NVIndustriHolland2,0%
HCA Healthcare IncSundhedUSA1,9%
FUJIFILM Holdings CorpForbrugsgoderJapan1,9%
Geberit AGIndustriSchweiz1,9%
T. Rowe Price GroupFinansUSA1,9%
Kuehne & Nagel International AGIndustriSchweiz1,8%
Robert Half International Inc.FinansUSA1,8%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.