Månedsrapport: Brighter Future, August 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

August 2020

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 29. november 2019.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

I august måned oplevede de globale aktiemarkeder en betydelig fremgang, som blev skabt af flere centrale tendenser, heriblandt faldende infektionsrater i USA, optimisme omkring udviklingen af en COVID-19 vaccine, samt positive forventninger til årets tredje kvartal. USA havde den største fremgang tæt efterfulgt af Japan.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future 3,7%, mens sammenligningsindekset steg med 5,4%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen porteføljeændringer i august måned.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo september 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri19,6%
Forbrugsgoder11,2%
Finans21,0%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Energi0,7%
Telekommunikation5,1%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Mosaic Company1,6%33,8%
Japan Retail Fund0,9%28,0%
SG Holdings Co., Ltd.0,6%24,1%
Central Japan Railway0,5%23,2%
Jazz Pharmaceuticals Plc0,5%22,7%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Toyo Suisan Kaisha, Ltd.1,1%-7,3%
Centene Corporation0,3%-7,1%
Tokyo Electron Ltd.0,8%-7,1%
Banco Bilbao V. A.1,0%-7,0%
KDDI Corporation0,6%-6,9%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans21,0%
Industri19,6%
Sundhed18,9%
Forbrugsgoder11,2%
Konsumentvarer9,1%
Teknologi8,0%
Materialer6,4%
Øvrige5,8%

Landeallokering

USA37,9%
Japan13,7%
England9,7%
Canada6,5%
Frankrig5,8%
Danmark5,2%
Schweiz4,6%
Øvrige16,6%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Microsoft CorporationTeknologiUSA2,0%
Teck Resources LimitedMaterialerCanada1,9%
GivaudanIndustriSchweiz1,9%
Wheaton Precious MetalsMaterialerCanada1,8%
CNP AssurancesFinansFrankrig1,8%
Newmont CorporationMaterialerUSA1,8%
Ipsen SASundhedFrankrig1,7%
Coloplast A/SSundhedDanmark1,7%
Adobe Inc.TeknologiUSA1,7%
Franklin ResourcesFinansUSA1,7%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.