Månedsrapport: Brighter Future, April 2023
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

April 2023

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Brighter Future er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

April var en relativt rolig måned på de finansielle markeder med fokus på regnskabssæsonen. Dog var der fortsatte bekymringer omkring krisen i banksektoren.

De mest stigende aktier i porteføljen var alle sundhedsaktier, som på globalt plan også var blandt de mest stigende (+2,0%). Baxter International Inc. (+15,8%), steg mest. Selskabet slog forventningerne i deres seneste regnskab. Den anden mest stigende aktie var Eli Lilly & Company (+13,5%), som opnåede positive forsøgsresultater for deres fedmemiddel. Novartis AG (+10,0%) steg efter et stærkt regnskab for 1. kvartal og offentliggjorde positive nyheder for deres middel mod tilbagevendende former for multipel sklerose.

Den mest faldende aktie var den amerikanske virksomhed MarketAxess Holdings Inc. (-19,9%), der faldt efter skuffende resultater for 1. kvartal, på trods af, at virksomheden kunne rapportere om en stærk vækst i aktiviteten på deres online handelsplatform. Et skuffende regnskab var også skyld i et fald i Northern Trust Corporation (-12,7%). Rekrutteringsselskabet Robert Half International Inc. (-10,8%) faldt ligeledes – dog uden de store nyheder.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future 1,5%, mens det for sammenligningsindekset var 0,2%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen af porteføljen primo april 2023 blev positioner i aktier indenfor konsumentvarer (+1,9%-point), sundhed (+1,6%-point), finans (+1,1%-point), og materialer (+0,7%-point) øget. Disse aktier erstattede aktier inden for forbrugsgoder (-2,8%-point), industri (-1,6%-point) og teknologi (-1,6%-point).

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske ultimo maj 2023.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Sundhed27,0%
Konsumentvarer14,4%
Telekommunikation5,4%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Materialer4,4%
Industri8,8%
Teknologi4,7%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Baxter International Inc.1,8%15,8%
Eli Lilly and Company0,5%13,5%
Novartis AG1,4%10,0%
Vivendi SE0,9%9,9%
Telia Company AB1,7%9,9%

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
MarketAxess Holdings Inc.0,4%-19,9%
Northern Trust Corporation0,4%-12,7%
Robert Half International1,5%-10,8%
United Rentals, Inc.0,7%-10,2%
Keurig Dr Pepper Inc.0,3%-8,7%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Sundhed27,0%
Finans25,4%
Konsumentvarer14,4%
Industri8,8%
Forbrugsgoder8,2%
Telekommunikation5,4%
Teknologi4,7%
Øvrige6,1%

Landeallokering

LandVægt
USA44,3%
Japan8,7%
England7,6%
Frankrig5,2%
Schweiz4,2%
Tyskland4,0%
Danmark3,7%
Øvrige22,3%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Beiersdorf AGKonsumentvarerTyskland1,9%
W.W. Grainger, Inc.IndustriUSA1,8%
Baxter International Inc.SundhedUSA1,8%
Telia Company ABTelekommunikationSverige1,7%
SEGRO plcFinansEngland1,7%
Gilead Sciences, Inc.SundhedUSA1,6%
Nippon Building Fund, Inc.FinansJapan1,6%
Asahi Kasei CorporationMaterialerJapan1,6%
DexusFinansAustralien1,6%
Robert Half International Inc.FinansUSA1,5%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.