Månedsrapport: Brighter Future, April 2022
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

April 2022

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Sammenligningsindekset for Falcon Brighter Future er MSCI World, der dækker børsnoterede aktier i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

Der var fokus på kvartalsregnskaber, den fortsat høje inflation, krig i Ukraine og Corona-udbrud i Kina. Midt i måneden kom den amerikanske centralbankchef med indikationer om en yderligere rentestigning i maj. Denne gang på 0,5%-point.

I det faldende marked var der enkelte stærke regnskaber, som skinnede igennem. Kimberly-Clark Corporation (+18,9%), Sherwin-Williams Company (+16,2%) og West Fraser Timber (+13,2%) steg alle efter et stærkt første kvartal.

Den mest faldende aktie var NVIDIA Corporation (-28,2%), som er et klassisk eksempel på en vækstaktie. Aktien er steget over 200% siden januar 2020, men har haft en stor tilbagegang grundet rentestigninger og forventninger om lavere salg. Danske GN Store Nord A/S (-19,2%) var den anden mest faldende på baggrund af nedsatte kursmål samt dårlige regnskaber fra konkurrenter. Det har forstærket markedets allerede betydelige frygt for stagnerende vækst hos virksomheden. Aktiekursen er nu mere end halveret siden den toppede i juli 2021.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future -2,5%, mens det for sammenligningsindekset MSCI World var -3,3%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen ultimo april blev aktier inden for finans (-3,2 %-point), teknologi (-2,4 %-point) og industri (-1,5 %-point) reduceret. I stedet blev aktier inden for konsumentvarer (+3,7 %-point), telekommunikation (+1,3 %-point) og forbrugsgoder (+1,0 %-point) øget.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo juni 2022.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Konsumentvarer10,1%
Telekommunikation3,9%
Materialer3,2%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Teknologi10,5%
Finans27,0%
Forbrugsgoder14,4%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Kimberly-Clark Corporation0,4%18,9%
Telefonica Deutschland0,4%16,2%
Sherwin-Williams Company0,4%16,2%
West Fraser Timber Co. Ltd.0,8%13,2%
Kellogg Company0,9%12,0%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
NVIDIA Corporation1,0%-28,3%
GN Store Nord A/S0,8%-19,2%
West Pharmaceutical0,4%-19,1%
T. Rowe Price Group0,3%-14,2%
Walt Disney Company0,8%-14,2%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

SektorVægt
Industri16,7%
Forbrugsgoder14,4%
Sundhed12,4%
Teknologi10,5%
Konsumentvarer10,1%
Telekommunikation3,9%
Øvrige5,0%

Landeallokering

LandVægt
USA46,2%
Japan9,8%
Canada9,6%
England5,7%
Frankrig4,3%
Holland3,7%
Schweiz3,3%
Øvrige17,4%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Computershare LimitedTeknologiAustralien2,2%
Coca-Cola CompanyKonsumentvarerUSA2,0%
Novo Nordisk A/S Class BSundhedDanmark2,0%
George Weston LimitedForbrugsgoderCanada1,9%
PepsiCo, Inc.KonsumentvarerUSA1,8%
Prudential Financial, Inc.FinansUSA1,8%
Marsh & McLennan Companies, Inc.FinansUSA1,8%
W.W. Grainger, Inc.IndustriUSA1,8%
ONEOK, Inc.IndustriUSA1,8%
DBS Group Holdings LtdFinansSingapore1,8%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.