Månedsrapport: Brighter Future, April 2021
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

April 2021

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 29. november 2019.

Sammenligningsindekset (benchmark) for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

PORTEFØLJEkommentar

I april måned var Nippon Yusen Kaisha endnu engang porteføljens mest stigende aktie med et afkast på 12,2%. Den japanske shipping- og logistikvirksomhed er dermed steget med over 80% i indeværende år. Ally Financial, Inc. var også at finde i toppen af porteføljen med en stigning på 11,5%, der blandt andet skyldtes et godt regnskab for årets første kvartal.

I den anden ende af porteføljen var en række japanske aktier de mest faldende som Toho Gas Corporation (-12,3%), Suntory Beverage & Food, Ltd. (-11,5%) og Asahi Kasei Corporation (-10,8%).

Afkastudvikling

Nettoafkastet for marts var i Falcon Brighter Future 0,3%, og sammenligningsindekset MSCI World havde et afkast på 2,5%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

Der blev ikke foretaget nogen ændringer i porteføljen i april måned.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske medio maj 2021.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Finans15,7%
Industri38,0%
Forbrugsgoder10,8%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Konsumentvarer7,2%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Nippon Yusen Kaisha2,2%12,2%
Fisher & Paykel Healthcare1,3%12,0%
Ally Financial Inc1,4%11,5%
Neste Corporation1,1%11,4%
VERBUND AG Class A1,7%11,3%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Toho Gas0,8%-12,3%
Suntory Beverage & Food1,0%-11,5%
Asahi Kasei Corporation0,4%-10,8%
Panasonic Corporation0,7%-10,6%
Chugai Pharmaceutical0,6%-9,8%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Industri38,0%
Finans15,7%
Forbrugsgoder10,8%
Sundhed9,7%
Teknologi7,4%
Konsumentvarer7,2%
Forsyning5,7%
Øvrige5,5%

Landeallokering

USA35,1%
Japan27,3%
England6,2%
Canada4,1%
Danmark4,1%
Schweiz4,0%
Hong Kong3,8%
Øvrige15,4%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Tokyo Electron Ltd.TeknologiJapan2,6%
ASML Holding NVIndustriHolland2,2%
Nippon Yusen KaishaIndustriJapan2,2%
Kuehne & Nagel International AGIndustriSchweiz2,1%
Tractor Supply CompanyForbrugsgoderUSA2,0%
Magna International Inc.IndustriCanada1,9%
Croda International PlcIndustriEngland1,8%
Pandora A/SForbrugsgoderDanmark1,7%
VERBUND AG Class AForsyningØstrig1,7%
Cummins Inc.IndustriUSA1,7%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.