Månedsrapport: Brighter Future, April 2020
DA | EN
Falcon Invest

Månedsrapport

April 2020

Falcon Brighter Future

Falcon Brighter Future er en investeringsfond i Investeringsforeningen Falcon Invest. Fonden havde første handelsdag på fondsbørsen i København den 29. november 2019.

Sammenligningsindekset – såkaldt benchmark – for Falcon Brighter Future er MSCI World aktieindekset målt i danske kroner, via ETF’en iShares MSCI World, der dækker børsnoterede eliteindeksaktier i 22 udviklede lande i Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet.

Årsafkast

Markedskommentar

En stor indsats fra regeringer verden over i form af sundhedsmæssige tiltag og økonomiske stimuli førte til et stærkt rebound på de globale aktiemarkeder. Ydermere har planer om at lette de omfattende nedlukninger i blandt andet europæiske lande påvirket aktiemarkederne positivt.

Afkastudvikling

Nettoafkastet for måneden var i Falcon Brighter Future 10,3%, mens sammenligningsindekset steg med 11,1%.

PORTEFØLJEÆNDRINGER

I forbindelse med reallokeringen april var den største enkeltændring en reduktion af aktier indenfor forsyningssektoren med 4,2%-point.

PLANLAGTE reallokeringer

Jævnfør vores faste reallokeringsintervaller vil reallokering af den næste delportefølje i Falcon Brighter Future ske primo juni 2020.

3 største POSITIVE BIDRAG

SektorVægt
Industri19,4%
Sundhed16,3%
Finans22,3%

3 største NEGATIVE BIDRAG

SektorVægt
Telekommunikation5,3%

5 største MÅNEDSSTIGNINGER

AktieVægt*Stigning**
Keyera Corp.0,5%63,5%
Agnico Eagle Mines0,9%48,6%
Ipsen SA1,0%43,6%
ONEOK, Inc.0,6%42,0%
Capri Holdings0,8%41,5%

 

* Vægt angiver vægten i porteføljen ultimo måneden.
** Stigning/Fald angiver kursudviklingen i DKK inkl. udbytter.

5 største MÅNEDSFALD

AktieVægt*Fald**
Pearson PLC0,8%-15,2%
Nomura Real Estate0,3%-8,5%
Standard Chartered0,4%-6,9%
Biogen Inc.0,4%-6,0%
NTT DoCoMo1,9%-5,8%

 

Portefølje per ultimo måneden

Sektorallokering

Finans22,3%
Industri19,4%
Sundhed16,3%
Konsumentvarer11,8%
Teknologi9,5%
Forbrugsgoder7,8%
Telekommunikation5,3%
Øvrige7,6%

Landeallokering

USA36,8%
Japan16,5%
England8,2%
Schweiz8,1%
Canada5,8%
Australien5,3%
Danmark3,8%
Øvrige15,5%

10 største investeringer

AktieSektorLandVægt
Microsoft CorporationTeknologiUSA2,0%
Roche Holding AGSundhedSchweiz1,9%
Givaudan SAIndustriSchweiz1,9%
NTT DoCoMo, Inc.TelekommunikationJapan1,9%
CSL LimitedSundhedAustralien1,8%
Fujitsu LimitedTeknologiJapan1,7%
Swisscom AGTelekommunikationSchweiz1,7%
London Stock ExchangeFinansEngland1,7%
KDDI CorporationTelekommunikationJapan1,7%
Wheaton Precious MetalsMaterialerCanada1,6%

Nærværende rapport er alene udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge værdipapirer omtalt i rapporteringen eller investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest. Rapporteringen kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investeringsforeningen Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne rapportering. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast og investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Der tages forbehold for eventuelle fejl.