Giver nye kursrekorder øget risiko for en negativ aktiekorrektion
DA | EN

Giver nye kursrekorder øget risiko for en negativ aktiekorrektion?

Når aktieindeksene sætter nye rekorder, får vi ofte dette spørgsmål fra både nye og potentielle medinvestorer; “Er det ikke risikabelt at investere nu, hvor markederne er steget?”

Nedenfor vises resultaterne af en analyse, vi har udarbejdet vedrørende afkastet over de seneste 37 år for et globalt aktieindeks. Selvom historiske data ikke er en garanti for, hvad der sker i fremtiden, taler vores analyse ikke for, at en ny kursrekord er en indikation om forhøjet investeringsrisiko. Tværtimod.

Grafen herunder viser gennemsnitsafkastet over 1, 3 og 6 måneder ved forskellige scenarier samt risikoen for et negativt afkast i denne periode.

Det første scenarie er, når markedet sætter en ny kursrekord. De tre næste er, når markedet er faldet tilbage med henholdsvis -5%, -10% og -20% fra den seneste top.

Gennemsnitsafkast og risiko for et negativt afkast ved forskellige scenarier (1984-2021)

Data fra AQR i USD inklusiv reinvesterede udbytter

Data viser, at gennemsnitsafkastet, når man investerer efter en ny kursrekord, er positivt og større end, hvis man investerer efter et tilbagefald på henholdsvis 5%, 10% og 20%. Derudover er risikoen for et negativt afkast også lavere efter en ny kursrekord end, hvis man køber, når markedet er faldet.

For alle fire scenarier er det værd at bemærke, at gennemsnitsafkastet er positivt, hvilket afspejler den langsigtede opadgående trend for aktieinvesteringer. For en tålmodig og disciplineret investor er kursrekorder, eller korrektioner, derfor ikke andet end støj i den langsigtede optrend.

Vores anbefaling

Vi anbefaler som altid en klar investeringsstrategi, der passer til din risikovillighed, økonomiske målsætninger, tolerance overfor tab samt afvigelse fra et sammenligningsindeks.

Det er alt andet lige en fordel at investere løbende – for eksempel månedligt, kvartalsvis eller årligt. Så undgår man uheldig timing. Vigtigst af alt; Man skal væbne sig med tålmodighed. De finansielle markeder befinder sig en stor af tiden i et tilbagefald fra en tidligere top. Som investor skal man derfor være i stand til at vente på nye afkast.

 

Nærværende artikels oplysninger er udarbejdet til brug for orientering. Den kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i artiklen, i Falcon Invest eller andre værdipapirer. Den kan ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Forfatteren, Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i denne artikel. Der tages forbehold for eventuelle fejl.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken