Kan pensionsmidler investeres i Falcon Invest? Læs mere her.
DA | EN
Adm.direktør Thomas Knudsen, Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Kan pensionsmidler investeres i Falcon Invest?

Ja. Investeringsforeningen Falcon Invests investeringsfonde er børsnoterede værdipapirer, der, på lige fod med de fleste andre børsnoterede værdipapirer, kan købes i pensionsdepoter.

Da vi er en UCITS-godkendt investeringsforening, kan man investere helt op til 100% af ens pensionsmidler i hver af vores investeringsfonde.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken