Investeringsprocessen - ingen subjektive vurderinger - kun stærk funderet forskning
DA | EN
Navitas Aarhus

Vores investeringsproces

Investeringsstrategierne i Falcon Invest er alle baseret på momentum, der er stærkt teoretisk funderet i forskning fra akademisk hold og i praksis i Falcon Invest har skabt gode afkast.

Som nævnt i indledningen foretages investeringsbeslutningerne på baggrund af momentumberegninger. Dermed er beslutningerne uafhængige af subjektive vurderinger fra skiftende porteføljemanagere, hvilket sikrer, at de kontinuerligt træffes på et ensartet grundlag.

Strategierne eksekveres via fastlagte processer og med faste intervaller, hvilket skaber endnu bedre muligheder for afkastkontinuitet, ligesom der benyttes delporteføljer for at reducere timingrisici og opnå mere stabile afkast.

Samlet set er implementeringen af strategierne som beskrevet ovenfor i vores øjne væsentlige i forhold til det langsigtede afkastpotentiale i vores investeringsfonde. Derudover er alle handler i vores porteføljer underlagt en compliance-proces, hvor både rådgiverne i Falcon Fondsmæglerselskab A/S, administrationsselskabet Invest Administration A/S og en såkaldt depositarbank alle tjekker, at værdipapirhandlerne i vores porteføljer ligger inden for de faste investeringsrammer, som hver af investeringsfondene i Falcon Invest har.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken