Navitas Aarhus

Falcons investeringsproces

Investeringsstrategierne i Falcon Invest er alle baseret på momentum, der er stærkt teoretisk funderet i forskning fra akademisk hold og i praksis i Falcon Invest har skabt gode afkast.

Strategierne administreres af afdelingernes rådgiver, Falcon Fondsmæglerselskab A/S, der benytter foruddefinerede momentumberegninger til at bestemme hvilke værdipapirer, der skal investeres i. Investeringsbeslutningerne er dermed uafhængige af subjektive vurderinger fra skiftende porteføljemanagere, hvilket sikrer, at de kontinuerligt træffes på et ensartet grundlag. Da strategierne derudover eksekveres via faste processer og med faste intervaller, skabes endnu bedre muligheder for afkastkontinuitet, ligesom der benyttes delporteføljer for at reducere timingrisici og opnå mere stabile afkast.

Samlet set er implementeringen af strategierne som beskrevet ovenfor i vores øjne væsentlige i forhold til det langsigtede afkastpotentiale i investeringsafdelingerne i Falcon Invest. Derudover er alle handler i vores porteføljer underlagt en compliance-proces, hvor både rådgiverne i Falcon Fondsmæglerselskab A/S, administrationsselskabet Invest Administration A/S og en såkaldt depositarbank alle tjekker, at værdipapirhandlerne i vores porteføljer ligger inden for de faste investeringsrammer, som afdelingerne i Falcon Invest har – fx. at vi kun køber aktier fra C25 indekset til porteføljen i Falcon C25 Momentum.

Vejen til gode afkast
Går gennem indbakken