Hvorfor vælge Falcon Invest?

Udover de gode grunde nedenfor, er vores mål, at du som medinvestor i Falcon Invest skal kunne læne dig tilbage og lade os klare arbejdet med investeringerne. Vi ønsker at give dig en langsigtet mulighed for et rigere liv, både i kroner og øre og i forhold til de oplevelser, interesser og relationer, du i stedet kan skabe og bruge tiden på.

Generelt

 • Det er næsten altid en god idé at tænke i diversificering af en portefølje med aktier og andre værdipapirer, da det sikrer en mere stabil udvikling af ens formue. Med Falcon Invest som en del af din portefølje, får du adgang til en momentumstrategi og kan dermed sprede dine investeringer på strateginiveau, da de fleste andre investeringsforeninger og banker i Danmark benytter såkaldte valuestrategier.
 • Vi anvender udelukkende foruddefinerede investeringsstrategier og -processer til investeringsbeslutningerne. Herved sikres det, at investeringerne foretages på et systematisk grundlag, uafhængigt af subjektive og eventuelt skiftende porteføljemanagere. Beslutningerne er dermed konsistente over tid, hvilket vi anser som væsentligt i forhold til det langsigtede afkastpotentiale.
 • Hos os får du en fair og attraktiv honorarstruktur, hvor der er incitament til at holde omkostningerne på et minimum og at sikre gode afkast til investorerne. Det gøres via et resultathonorar af nettoafkastet, baseret på high water mark.
 • Du får risikospredning – uanset hvilken fond du køber andele i, og uanset hvilket beløb du investerer for, er du sikker på, at din opsparing bliver spredt på mange værdipapirer.
 • Da vi er en børsnoteret forening kan du følge dine investeringer her på hjemmesiden og i din egen netbank.
 • De oprindelige stiftere af Falcon Invest er i dag foreningens investeringsrådgivere via deres selskab Falcon Fondsmæglerselskab A/S. De er selv investorer med et stort millionbeløb i Falcon Invest fondene på lige fod med eksterne investorer og passer derfor på dine penge, som de passer på deres egne.

Falcon C25 & Falcon Europe

 • Begge er rent aktiebaserede fonde, hvor der udelukkende investeres i enkeltaktier.
 • Kan bruges som momentumelementer i en portefølje til at opnå diversificering på strateginiveau og til at få del i de merafkast, som momentum i årelange perioder har givet, både i teori fra akademisk hold og i praksis – blandt andet i Falcon Invest.
 • Benytter risikojusteret momentum for at opnå lavere tilbagefald og bedre langsigtede afkast.
 • Falcon C25 Momentum er en ren dansk fond, investeringerne kun udvælges blandt de største danske aktier, dvs. aktier i OMX C25 aktieindekset.
 • Falcon Europe Momentum har en bredere investeringsramme, da der her investeres på tværs af 15 europæiske lande blandt aktier i de eliteaktieindeks, der indgår i MSCI Europe.

Falcon Flex

 • Baseret på momentum spredes investeringerne blandt forskellige aktivklasser og sektorer afhængig af det aktuelle markedsklima for at sikre optimal formuepleje. Porteføljemidlerne allokeres helt eller delvist væk fra aktier, når stærke storme blæser ind over aktiemarkederne.
 • Fokus er på at skabe gode risikojusterede afkast på lang sigt, da det er på den lange bane, at de skiftende allokeringer mod forskellige aktivklasser og fokus på kapitalbeskyttelse får stor betydning.
 • I perioder med modvind på de finansielle markeder er strategien at ”gå kontant” med op til 50% – i praksis via ETF’er med korte europæiske Euro statsobligationer.
 • Målet er at skabe gode langsigtede afkast med mindre kursudsving end en ren aktieinvestering.

Vejen til gode afkast
Går gennem indbakken

 • DET FÅR DU:

  • Afkastrapporter og indsigt i vores porteføljer
  • Research, artikler og nyheder
  • Invitationer til investorarrangementer, generalforsamlinger m.m.
  • Investeringstips til bedre afkast på dine investeringer

  Alt samlet i 1 månedlig mail. Ingen spam. Nem afmelding.

Loading...