Hvorfor vælge Falcon Invest?

Det er vores mål, at du som medinvestor i Falcon Invest trygt kan lade os klare arbejdet med at udvælge gode investeringer, således at du kan leve et rigere liv – både i kroner og øre og i forhold til de oplevelser, interesser og relationer, du i stedet kan skabe og bruge tiden på.

Fordele som medinvestor i Falcon Invest

  • Hos os får du en fair og gennemsigtig honorarstruktur, hvor der intet står med småt, og hvor der er incitament til at holde omkostningerne på et minimum og at sikre gode afkast til investorerne. Det gøres via et resultathonorar af nettoafkastet, baseret på high water mark.
  • Brug Falcon Invest som et vigtigt porteføljeelement. Men ikke som det eneste. For det er næsten altid en god idé at sprede sine investeringer på flere forvaltere og strategier, da forskning viser, at det sikrer mere stabile afkast på de investerede midler. Med Falcon Invest som en del af din portefølje får du adgang til momentumstrategier, og kan dermed sprede dine investeringer på strateginiveau, da de fleste andre investeringsforeninger og banker i Danmark benytter såkaldte valuestrategier.
  • Uanset hvilken af vores fonde du bliver medinvestor i, sørger vi for at sprede midlerne på et fornuftigt antal underliggende værdipapirer.
  • Vi anvender udelukkende foruddefinerede investeringsstrategier og -processer til investeringsbeslutningerne. Herved sikres det, at investeringerne foretages på et systematisk grundlag, uafhængigt af subjektive og eventuelt skiftende porteføljemanagere. Beslutningerne er dermed konsistente over tid, hvilket vi anser som væsentligt i forhold til det langsigtede afkastpotentiale.
  • De oprindelige stiftere af Falcon Invest er i dag vores investeringsrådgivere via Falcon Fondsmæglerselskab A/S, og er selv investorer med et stort millionbeløb i Falcon Invest fondene på lige fod med eksterne investorer. De passer derfor på dine penge, som de passer på deres egne.
  • Da vi er en børsnoteret forening, kan du nemt blive medinvestor, ligesom du kan følge dine investeringer både her på hjemmesiden og direkte i din egen netbank.

Hvordan vi er anderledes

 

De fleste i den finansielle branche prøver via forskellige analyser at forudsige kursudviklingen på de finansielle markeder ved at forsøge at vurdere, om en aktie eller en aktivklasse er over- eller undervurderet. Det gør vi ikke.

Hos Falcon Invest har vi i stedet valgt udelukkende at arbejde med momentumbaserede strategier. Det har vi, da den akademiske research omkring momentumfaktoren både er meget omfattende, overbevisende og bredt anerkendt.

Momentuminvestering gælder simplificeret set om at følge udbud og efterspørgsel, og som momentuminvestorer køber vi de aktier, der i en periode har givet bedre afkast end andre, da det fra akademisk side er påvist, at disse statistisk set også i en periode fremover vil fortsætte med at outperforme andre aktier.

Vi tror på, at man skal specialisere sig for at kunne gøre noget ekstraordinært godt, og at det er sund fornuft at investere ud fra objektive data og kriterier baseret på etableret og anerkendt forskning. Hos os er dine fremtidige afkast således ikke afhængige af skiftende analytikeres evne til at ramme rigtigt, men i stedet af en evidens- og procesbaseret tilgang til investering.

Vores mål at skabe bedre langsigtede afkast til dig end markedsafkastet – med samme eller lavere risiko. Vi bruger derfor hverken gearing eller shortselling i vores porteføljer, og vores investeringer spredes på et fornuftigt antal, og udelukkende meget likvide, børsnoterede værdipapirer valgt ud fra en fast liste, du kender på forhånd. Eksempelvis aktier i det danske C25 indeks i Falcon Danske Aktier Momentum.

Som medinvestor i Falcon Invest, bliver du medejer af en kundeejet og børsnoteret dansk investeringsforening, der er noteret på fondsbørsen i København. Her kan du via din netbank købe og sælge investeringsbeviser i Falcon Invest på præcis samme måde som du handler andre børsnoterede aktier, kapital- og investeringsforeningsbeviser.

Det gamle råd om ikke at lægge alle æg i én kurv gælder også indenfor investering, og forskning viser, at for eksempel value- og momentumstrategier supplerer hinanden godt. Vi anbefaler derfor ikke, at du udelukkende investerer i Falcon Invest, men at du også bruger andre forvaltere og strategier.

Hos Falcon Invest får du branchens måske mest fair og gennemsigtige prisstruktur, for hos os står intet med småt og vi tjener ikke på for eksempel formidlingsprovision, kurtage, spreads, depotgebyrer, fund of funds investeringer, valutaskæringer og så videre.

Med et pænt tocifret millionbeløb investeret i Falcon Invest på lige vilkår med alle andre, har vores rådgivere og stifterne af Falcon Invest hånden på kogepladen, og passer derfor på dine penge på samme måde som på deres egne.

Kort og godt: Hos os står intet med småt, vores rådgivere har hånden på kogepladen og vi er eksperter i momentum.

Velkommen hos Falcon Invest.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken