Hvordan fastsættes prisen i en investeringsforening? Få svaret her.
DA | EN
Morten Trebbien, Kundedirektør, Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Hvordan fastsættes prisen i en investeringsforening?

Nedenfor kan du læse om de faktorer, der afgør og påvirker prisen på investeringsbeviserne i kapital- og investeringsforeninger generelt – og ikke mindst konkret i Falcon Invest.

Hvad er et investeringsbevis?

Et investeringsbevis handles på samme måde som en aktie, men “samler” flere værdipapirer i ét papir. Når du køber et investeringsbevis i én af investeringsfondene i Falcon Invest, lægges pengene i en fælles pulje sammen med de eksisterende investorers, og puljen udgør dermed fondens samlede formue. Denne formue investeres i en række værdipapirer, f.eks. udelukkende i danske aktier i Falcon Danske Aktier Momentum.

Indre værdi

Prisen på et investeringsbevis afspejler prisen på og vægten af de underliggende værdipapirer/aktier, vi har i en fonds portefølje. I Falcon Danske Aktier Momentum afgøres prisen dermed af, hvilke af aktierne i det danske C25 indeks, der på et givent tidspunkt er i porteføljen samt den procentvise andel af disse aktier.

Værdien af alle værdipapirerne minus omkostninger (divideret med antal investeringsbeviser i omløb) kaldes for fondens indre værdi. Indre værdi udregnes 3-5 gange dagligt eller oftere ved for eksempel store markedsbevægelser, hvor indre værdi kan ændre sig meget. Indre værdi for investeringsfondene i Falcon Invest fremgår af denne side.

Modsat aktier handles investeringsbeviser i både Falcon Invest samt de fleste andre kapital- og investeringsforeninger ikke til en pris fastsat på baggrund af udbud og efterspørgsel, så længe der købes eller sælges via en limitordre (se forklaring længere nede på siden). Her sørger market makeren (se forklaring i afsnittet nedenfor) nemlig for, at investeringsbeviserne handles til en pris, der ligger meget tæt på indre værdi.

Market maker

Følger man med på Nasdaqs hjemmeside, f.eks. Nasdaqs side for Falcon Danske Aktier Momentum eller via egen netbank, kan det ses, at antallet af handler nogle dage kan være få. Det er dog ikke et udtryk for, at fondene er illikvide i forbindelse med normalt køb og salg.

Jyske Bank er såkaldt market maker (prisstiller) for alle investeringsfondene i Falcon Invest. En market maker sørger for, at der er likviditet indenfor et spænd (spread) mellem købsprisen og salgsprisen for et investeringsbevis. For Falcon Danske Aktier er spread’et 0,20%, dvs. at den garanterede købspris for en investor er 0,20% over den senest beregnede indre værdi og den garanterede salgspris for en investor er 0,20% under den senest beregnede indre værdi. Spread’et for Falcon Europe, Falcon Flex, Falcon Global og Falcon Brighter Future er 0,25%, dvs. 0,25% ved henholdsvis køb og salg.

Jyske Bank stiller likviditet i forbindelse med handler, når der er stillet en indre værdi, og afregningsprisen kan derfor ikke overskride indre værdi minus indløsningsfradraget i forbindelse med salg via limitordre eller indre værdi plus emissionstillægget i forbindelse med køb via limitordre. Kursen på investeringsbeviserne kan derfor, så længe der bruges limitordre ved køb/salg, aldrig skubbes ud over spændet som følge af udbud og efterspørgsel efter beviserne.

Bemærk: ved høj markedsvolatilitet når kurserne bevæger sig voldsomt, kan der være usikkerhed om prisstillelsen. Derfor kan spread’et blive udvidet. I sådanne situationer kan handlen på børsen også blive suspenderet for at blive genoptaget igen, når usikkerheden omkring prisstillelsen er aftaget.

hvad er en limitordre?

Limitordrer giver investorer kontrol over kursen i deres handler. Før man lægger en købsordre, skal man sætte en maksimal købskurs, og før man lægger en salgsordre, skal man sætte en minimal salgskurs. Derved sikres, at man som minimum køber eller sælger til den kurs, man ønsker.

Når man benytter sig af limitordrer skal man vide, at ordren kun bliver udført, hvis kursen på værdipapiret falder inden for ordrens limitkurs. Har man sat kursen for højt eller lavt, kan man dermed risikere, at man ikke får købt eller solgt.

Hjælp til køb og salg

Du kan via din netbank selv købe og sælge investeringsbeviser i Falcon Invest som beskrevet på siden Bliv medinvestor.  Du er også velkommen til at kontakte Morten Trebbien som kan hjælpe med, hvordan du investere i fondene.

Kontaktinfo findes i boksen herunder.

VIL DU VIDE MERE?

Morten Trebbien, Kundedirektør & Medinvestor i Falcon Invest

Morten er oprindeligt uddannet i Jyske Bank, hvor han senere fik ansvar for rådgivning og salg af udenlandske aktier til bankens investeringsafdelinger.

I 1998 flyttede han og familien til Schweiz, hvor han blev Vice President, Sales i Credit Lyonnais Securities. Karrieren i Schweiz fortsatte senere i Jefferies Equities, inden han og familien i 2003 vendte tilbage til Danmark.

Morten kan kontaktes på 23 64 79 28 eller via e-mail.