Konkursrisiko i Falcon Invest er reelt ikke eksisterende. Læs hvorfor her.
DA | EN
Adm.direktør Thomas Knudsen, Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Hvad er risikoen for at Falcon Invest går konkurs?

Investeringsforeningen Falcon Invests investeringsfonde er børsnoterede på fondsbørsen i København. Fondene er kundeejede og ejes således af de investorer, der ejer investeringsbeviser heri. Læs om risikoen for konkurs nedenfor.

Risikoen for konkurs i Falcon Invests fonde er reelt set ikke eksisterende, da der hverken bruges shortselling (spekulation i kursfald via lån af aktier) eller gearing (belåning i porteføljeværdien), og da vi udelukkende investerer i meget likvide børsnoterede aktier/ETF’er jævnfør faste investeringsrammer for alle de indskudte midler. Således skal alle disse store, børsnoterede virksomheder/værdipapirer blive værdiløse, for at Falcon Invest kan gå konkurs.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken