NY FOND: FALCON BRIGHTER FUTURE
Falcon Brighter Future kan nu handles via din netbank. Vi er i gang med at integrere fonden på hjemmesiden. Læs mere om Falcon Brighter Future og download, brochure og andet materiale her.
Adm.direktør Thomas Knudsen, Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Hvad er risikoen for at Falcon Invest går konkurs?

Investeringsforeningen Falcon Invests investeringsfonde er børsnoterede på fondsbørsen i København. Fondene er kundeejede og ejes således af de investorer, der ejer investeringsbeviser heri. Læs om risikoen for konkurs nedenfor.

Risikoen for konkurs i Falcon Invests fonde er reelt set ikke eksisterende, da der hverken bruges shortselling (spekulation i kursfald via lån af aktier) eller gearing (belåning i porteføljeværdien), og da vi udelukkende investerer i meget likvide børsnoterede aktier/ETF’er jævnfør faste investeringsrammer for alle de indskudte midler. Således skal alle disse store, børsnoterede virksomheder/værdipapirer blive værdiløse, for at Falcon Invest kan gå konkurs.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken