ETF - Hvad er ETF´er? - Bliv klogere nu!
DA | EN
René Engell, Porteføljemanager, Falcon Invest

Hvad er en ETF?

ETF’er er børsnoterede puljer af for eksempel aktier, der kan købes og sælges som én aktie. Køber man en ETF dækkende S&P 100 aktieindekset i USA, svarer det til at eje en del af alle 100 aktier i indekset. Således slipper man for at købe 100 aktier, men kan nøjes med at købe én.

En ETF kan altså dække alt fra guld, kød og olie til alle aktierne i et lands aktieindeks, alle aktierne i verden eller europa og stats- og virksomhedsobligationer.

Indeksfonde

Selvom der i dag findes et meget stort udbud af ETF’er, der følger forskellige strategier, forbindes ETF’er mest med passive fonde, der typisk følger et indeks – altså en række underliggende aktier/aktiver. Sådanne ETF’er kaldes også for indeksfonde.

En ETF er en underliggende del af paraplybegrebet ETP (Exchange Trade Product). Nogle af disse “produkter” kan være ekstra risikofyldte, hvorfor vi søger at undgå sådanne.

Formålet med en ETF

Formålet med ETF’er er som regel at følge eller afspejle et indeks, og succeskriteriet er derfor, i hvor høj grad den pågældende ETF kan afvige mindst muligt fra det underliggende indeks fratrukket alle omkostninger.

Hvorfor bruge ETF’er?

ETF’er har en række fordele i forhold til investeringsforeninger, herunder fleksibilitet, omkostningseffektivitet og høj likviditet. Ved at anvende ETF’er som en del af vores investeringsmandat, kan vi på en omkostningseffektiv og sikker måde opnå eksponering mod forskellige aktivklasser eller eksponering mod specifikke markeder, hvilket ellers ville have været umuligt eller meget omkostningsfuldt. Derudover sikrer den underliggende konstruktion af ETF’er også stor likviditet. Den effektive likviditet er en funktion af den handelsvolumen, der eksisterer i de underliggende værdipapirer og ikke selve handelsvolumen i den enkelte ETF-andel. På den måde følger de anvendte ETF’er vores strategiske valg om kun at være investeret i meget likvide aktiver, hvad enten der er tale om enkeltaktier eller brede puljer af aktier, råvarer eller obligationer.

Hvilke ETF’er?

Det er udelukkende i Falcon Flex, at vi investerer via ETF’er.

Fordele

Opsummeret er fordelene ved ETF’er:

Ydeligere læsning

Læs mere om ETF’er på iShares hjemmeside.

Læs også om beskatning af aktier, kapitalindkomst, lagerprincippet m.m. 

 

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken