Navitas Aarhus

Hvad er et investeringsbevis?

Investeringsbeviser kaldes også for investeringsforeningsandele eller kapitalforeningsandele, og da Falcon Invest er en såkaldt kapitalforening, investerer man med os ved at købe investeringsbeviser i en af de børsnoterede afdelinger i foreningen.

Et investeringsbevis “samler” flere værdipapirer i ét papir. Når du køber et investeringsbevis i en af afdelingerne i Falcon Invest, lægger vi pengene i en fælles pulje sammen med de øvrige investorers penge, og puljen udgør dermed afdelingens samlede formue. Denne formue investerer vi i en række værdipapirer, f.eks. danske C25 index aktier i Falcon C25 Momentum.

Investeringsbeviser kan købes på børsen på samme måde som aktier, og er dermed en enkel måde at investere i værdipapirer på. Når du køber et investeringsbevis, får du samtidig professionel porteføljepleje og en god risikospredning af dine investeringer. Det betyder, at du ikke behøver stor viden om markederne for at investere.

Du kan nemt købe investeringsbeviser i alle investeringsafdelinger i Kapitalforeningen Falcon Invest og kan læse mere om, hvordan du gør, her.

Vejen til gode afkast
Går gennem indbakken