Hvad er en kapitalforening? - Bliv klogere på det her..
DA | EN
Penge der illustrerer begrebet kapitalforening

Hvad er en kapitalforening?

En kapitalforening er, som navnet antyder, en masse investorer, der investerer i en forening. Det giver typisk en række fordele som f.eks. lavere omkostninger, spredning af risiko, m.m.

I en kapitalforening hedder ejerandelene investeringsbeviser, men de handles på børsen på præcis samme måde som aktier, hvilket betyder, at du selv kan købe investeringsbeviserne direkte gennem din netbank.

I en kapitalforening kan der forekomme højere risiko end i en investeringsforening på grund af blandt andet andre placeringsregler, herunder hvilke typer værdipapirer formuen kan investeres i og med hvilken spredning. Der kan være stor forskel på risikoen fra afdeling til afdeling i den enkelte kapitalforening, så det er – som altid – vigtigt at sætte sig godt ind i, hvad man investerer i.

KapitalforeningER

På mange punkter er kapitalforeninger sammenlignelige med investeringsforeninger.

Vi vil nedenfor prøve at uddybe de fordele og ulemper, der er ved at investere i en kapitalforening og hvilke ting, man som investor bør være opmærksom på i forhold til kapital- og investeringsforeninger generelt.

AFDELINGER

En kapitalforening har typisk flere såkaldte afdelinger, præcis som det ofte er tilfældet i en investeringsforening.

I Investeringsforeningen Falcon Invest har vi f.eks. vores danske afdeling, Falcon Danske Aktier Momentum, der udelukkende investerer i danske aktier – og vores europæiske, Falcon Europe Momentum, der udelukkende investerer i europæiske. Disse afdelinger handles på børsen som separate værdipapirer, men at de er en del af en samme forening har blandt andet nogle administrative fordele der gør, at omkostningerne er lavere end de ellers ville være.

Kapital- og investeringsforeninger kan altså bestå af flere forskellige afdelinger, hvor der investeres ud fra den samme eller forskellige investeringsstrategier. Ved at købe investeringsbeviser bliver du medejer af kapitalforeningen/investeringsforeningen (afdelingen) og går dermed sammen med andre investorer ud fra et fælles ønske om, i overensstemmelse med den definerede investeringsstrategi, at få afkast af den investerede kapital.

KapitalforeningER – Hvem er DE relevantE for?

Investering i en kapitalforening er relevant for private og professionelle investorer, der ønsker at lade andre varetage forvaltningen af den investerede kapital og samtidig ønsker at få adgang til produkter og strategier, som ellers ikke nødvendigvis er tilgængelige for f.eks. private investorer.

Fordele og ulemper ved en kapitalforening

Fordele

  • Giver adgang til investeringsstrategier, du som investor normalt ikke har adgang til.
  • Kapitalforeninger kan foretage alternative investeringer i f.eks. råvarer, ejendomme m.m.
  • Kan anvende investeringsstrategier som ikke findes i en investeringsforening.

Ulemper

  • I nogen kapitalforeninger kan det være vanskeligt at gennemskue investeringsstrategierne.
  • Afdelingerne kan være meget forskellige ift. diversificering, risiko, geografi mm.
  • Der er forhøjet risiko ved investering i afdelinger, der anvender gearing.

Sidstnævnte er i øvrigt en risiko, der ikke eksisterer i investeringsforeninger som Falcon Invest, da investeringsforeninger ikke må geare investeringerne.

Privat Investor i Kapitalforening

Finanstilsynet er lovgivende myndighed og udsteder tilladelser til at markedsføre alternative investeringsfonde, herunder kapitalforeninger, til privatinvestorer i Danmark. Det kræver, at en række krav er opfyldt. Læs om kravene hos Investeringsfondsbranchen.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken