Penge der illustrerer begrebet kapitalforening

Hvad er en kapitalforening?

En kapitalforening er, som navnet antyder, en masse investorer, der investerer i en forening. Det giver typisk en række fordele som f.eks. lavere omkostninger, spredning af risiko, m.m.

I en kapitalforening hedder ejerandelene investeringsbeviser, men de handles på børsen på præcis samme måde som aktier, hvilket betyder, at du selv kan købe investeringsbeviserne direkte gennem din netbank.

KapitalforeningER

På mange punkter er kapitalforeninger sammenlignelige med investeringsforeninger.

Vi vil nedenfor prøve at uddybe, hvilke fordele og ulemper der er ved at investere i en kapitalforening som f.eks. Falcon Invest – og hvilke ting, man som investor bør være opmærksom på i forhold til kapital- og investeringsforeninger generelt.

I en kapitalforening kan der forekomme højere risiko end i en investeringsforening på grund af blandt andet andre placeringsregler, herunder hvilke typer værdipapirer formuen kan investeres i og med hvilken spredning. Der kan være stor forskel på risikoen fra afdeling til afdeling i den enkelte kapitalforening, så det er – som altid – vigtigt at sætte sig godt ind i, hvad man investerer i.

AFDELINGER

En kapitalforening har typisk flere såkaldte afdelinger. I Kapitalforeningen Falcon Invest har vi f.eks. vores danske afdeling, Falcon C25 Momentum, der udelukkende investerer i danske aktier – og vores europæiske, Falcon Europe Momentum, der udelukkende investerer i europæiske. Disse afdelinger handles på børsen som separate værdipapirer, men at de er en del af en samme forening har blandt andet nogle administrative fordele der gør, at omkostningerne er lavere end de ville være, hvis det var forskellige kapitalforeninger.

Kapitalforeninger kan altså bestå af flere forskellige afdelinger, hvor der investeres ud fra den samme eller forskellige investeringsstrategier. Ved at købe investeringsbeviser bliver du medejer af kapitalforeningen (afdelingen) og går dermed sammen med andre investorer ud fra et fælles ønske om, i overensstemmelse med den definerede investeringsstrategi, at få afkast af den investerede kapital.

KapitalforeningER – Hvem er DE relevantE for?

Investering i en kapitalforening er relevant for private og professionelle investorer, der ønsker at lade specialister varetage forvaltningen af den investerede kapital og samtidig ønsker at få adgang til produkter og strategier, som ellers ikke nødvendigvis er tilgængelige for f.eks. privatinvestoren.

Fordele og ulemper ved en kapitalforening

Fordele

  • Giver adgang til investeringsstrategier, du som investor normalt ikke har adgang til.
  • Kapitalforeninger kan foretage alternative investeringer i f.eks. råvarer, ejendomme m.m.
  • Kan anvende investeringsstrategier som ikke findes i en investeringsforening (f.eks. strategier som den vi benytter i Falcon Flex der forsøger at beskytte kapitalen og/eller give positive afkast når stærke vinde blæser ind over aktiemarkederne.
  • Som investor kan du opnå større spredning af dine investeringer – en spredning som ellers kun er mulig ved investering af større summer.

Ulemper

  • I nogen kapitalforeninger kan det være vanskeligt at gennemskue investeringsstrategierne.
  • Afdelingerne kan være meget forskellige ift. diversificering, risiko, geografi mm.
  • Der er forhøjet risiko ved investering i afdelinger der anvender gearing. Det gør vi ikke i Falcon Invest.

Privat Investor i Kapitalforening

Finanstilsynet er lovgivende myndighed og udsteder tilladelser til at markedsføre alternative investeringsfonde, herunder kapitalforeninger, til privatinvestorer i Danmark. Det kræver, at en række krav er opfyldt. Læs om kravene hos Investeringsfondsbranchen.

Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Falcon Fondsmæglerselskab A/S er godkendt af Finanstilsynet og fungerer som investeringsrådgiver for afdelingerne i Kapitalforeningen Falcon Invest. Derudover er tilknyttet et eksternt administrationsselskab, Invest Administration A/S, der varetager driften i følge kapitalforeningens vedtægter og Finanstilsynets bestemmelser.

Vejen til gode afkast
Går gennem indbakken