BØRSNOTERING AF NY FOND: FALCON BRIGHTER FUTURE
Tegningsperioden er i gang og slutter 22. november! Spar kurtagen. Læs mere om Falcon Brighter Future og download tegningsblanket, brochure og andet materiale her.

Hvad er Alpha?

Alpha formelAlpha er forskellen mellem det faktiske afkast og det forventede afkast som funktion af følsomheden over for markedsrisikoen (beta).

Alpha er med andre ord det merafkast, der er tilbage, når markedsrisikoen er fjernet.

En positiv værdi for alpha er godt, da det viser, at der er opnået et risikojusteret merafkast i forhold til benchmark.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken