Yderligere midlertidig forhøjelse af de maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag
På grund af den fortsatte generelle usikkerhed og øget volatilitet øges spændet yderligere. Læs mere her.
DA | EN

Hvad er Alpha?

Alpha formelAlpha er forskellen mellem det faktiske afkast og det forventede afkast som funktion af følsomheden over for markedsrisikoen (beta).

Alpha er med andre ord det merafkast, der er tilbage, når markedsrisikoen er fjernet.

En positiv værdi for alpha er godt, da det viser, at der er opnået et risikojusteret merafkast i forhold til benchmark.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken