Hvad er Alpha? - Læs mere og se formlen for udregning her
DA | EN

Hvad er Alpha?

Alpha formelAlpha er forskellen mellem det faktiske afkast og det forventede afkast som funktion af følsomheden over for markedsrisikoen (beta).

Alpha er med andre ord det merafkast, der er tilbage, når markedsrisikoen er fjernet.

En positiv værdi for alpha er godt, da det viser, at der er opnået et risikojusteret merafkast i forhold til benchmark.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken