Stifterne af Falcon Invest & Falcon Fondsmæglerselskab - Rasmus Sommerskov, René Engell, Thomas Knudsen

Historien og menneskene bag

Falcon Invest bestod tidligere af unoterede investeringsselskaber, der i dag er børsnoterede fonde på NASDAQ OMX børsen i København. Falcon Invest blev startet af (fra venstre) Rasmus Sommerskov, René Engell og Thomas Knudsen. Læs mere om historien og menneskene bag nedenfor.

Baggrund & Motivation

Rasmus og Thomas har tilsammen solgt deres virksomheder for et trecifret millionbeløb og har, med René som hovedarkitekt, udviklet de investeringsstrategier, vi bruger i Falcon Invest. De udviklede strategierne for at øge deres formuer på fornuftig vis og stiftede sidenhen Falcon Invest, blandt andet for at skabe et afkast kontra risiko set bedre, mere fair og gennemsigtigt alternativ i en generelt set meget lidt gennemsigtig finansbranche.

HÅNDEN PÅ KOGEPLADEN

Foreningens rådgiver er stifternes selskab, Falcon Fondsmæglerselskab A/S, og da de oprindelige stiftere, på lige fod med eksterne investorer, er medinvestorer i foreningen med et tocifret millionbeløb, har de stadig hånden på kogepladen og passer på investorernes penge som på deres egne.

Investeringsforeningen Falcon Invest

Direktion og bestyrelse

Niels Erik Eberhard

Adm. direktør

Uddannet cand. oecon fra Aarhus Universitet og har i mange år arbejdet i den finansielle sektor, primært med virksomhedsledelse og forvaltning af værdipapirer. Han er i dag direktør i Invest Administration A/S, der er Falcon Invests forvaltningsselskab, og han er dermed tillige direktør i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Læs mere om Niels Erik på LinkedIn.

Jes Damsted, Bestyrelsesformand, Falcon Invest

Jes Damsted

Formand for bestyrelsen

Uddannet cand.merc.jur fra CBS og har suppleret med IMD Business School og Center for Ledelse. Siden 2013 har han arbejdet som professionelt bestyrelsesmedlem indenfor investering, forsikring, shared services, ejendomsvirksomhed og uddannelse. Han har tidligere været CEO i Forca A/S og direktør i BRFkredit A/S, ligesom han har betydelig erfaring fra den finansielle sektor i forhold til forretningsudvikling i en stærkt reguleret industri og gennemførelse af forandringsprojekter relateret til organisation og omkostninger.

Læs mere om Jes på LinkedIn.

Kirsten Hede

Kirsten Hede

Bestyrelsesmedlem

Har ledelses- og bestyrelsesuddannelser fra bl.a. INSEAD og CBS-Executive, og har primært arbejdet med forretnings- og personaleledelse på komplekse, regulerede platforme gennem 25 år i Nordea-gruppen. Hovedfokus har været kapitalmarkedsprodukter og kapitalfremskaffelse, kredit- og risikostyring, stakeholder-management og kunderelationer. Kirsten er Projektdirektør for Cybersikkerhed i Bestyrelsesforeningen og Programchef på CBS-Executive bestyrelsesuddannelserne. Har siden 2015 været uafhængigt bestyrelsesmedlem bl.a. i Hanstholm Havn og senest ligeledes Sparekassen Sjælland-Fyn.

Læs mere om Kirsten på LinkedIn.

Steen B. Jørgensen, bestyrelsesmedlem, Falcon Invest

Steen B. Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Uddannet cand.polit. fra London School of Economics/Københavns Universitet og har fulgt ledelsesuddannelser på Wharton Business School i USA, INSEAD i Frankrig og ESADE i Spanien samt taget bestyrelsesuddannelse på INSEAD. Han har arbejdet inden for den finansielle sektor i mere end 35 år og var blandt andet ansat i Nordea i 11 år, før han blev ansat som adm.direktør for Finanssektorens Pensionskasse. Herefter blev han CFO ved en fusion med AP Pension og var senest adm.direktør for Købstædernes Forsikring. Han har de seneste 3 årtier været medlem af en række bestyrelser med aktiviteter i Danmark og England, herunder bestyrelsesformand for Købstædernes Forsikring g/s og næstformand for Britannia Invest A/S.

Læs mere om Steen på LinkedIn.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken