NY FOND: FALCON BRIGHTER FUTURE
Falcon Brighter Future kan nu handles via din netbank. Vi er i gang med at integrere fonden på hjemmesiden. Læs mere om Falcon Brighter Future og download, brochure og andet materiale her.

Hvad er Gain To Pain Ratio?

Gain-to-Pain ratio formelGain To Pain Ratio sætter afkastet i relation til den risiko, der er løbet for at opnå et afkast.

Med andre ord: Hvor meget udgør summen af positive periodeafkast (f.eks. ugeafkast) i forhold til summen af negative afkast.

En Gain To Pain Ratio på over 1 er god, da det angiver, at der har været mere upside end downside.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken