Hvad er Gain to Pain Ratio? - Læs mere og se formlen for udregning her
DA | EN

Hvad er Gain To Pain Ratio?

Gain-to-Pain ratio formelGain To Pain Ratio sætter afkastet i relation til den risiko, der er løbet for at opnå et afkast.

Med andre ord: Hvor meget udgør summen af positive periodeafkast (f.eks. ugeafkast) i forhold til summen af negative afkast.

En Gain To Pain Ratio på over 1 er god, da det angiver, at der har været mere upside end downside.

Vejen til gode afkast
går gennem indbakken