Fra kapitalforening til investeringsforening
DA | EN

Fra kapitalforening til investeringsforening

Tidligere på året indsendte vi, som adviseret i vores nyhedsbrev, ansøgning til Finanstilsynet om at blive børsnoteret som investeringsforening i stedet for – som nu – kapitalforening.

Ansøgningen er nu godkendt, og fondsbørsen har meddelt, at første handelsdag i investeringsforeningen bliver torsdag den 8. november 2018. Læs mere om betydningen heraf – og hvorfor vi skifter navn på vores danske aktiefond – nedenfor.

Hvad er forskellen på en kapitalforening og en investeringsforening?

I en kapitalforening kan der forekomme højere risiko end i en investeringsforening på grund af blandt andet andre placeringsregler, herunder hvilke typer værdipapirer, formuen kan investeres i – og med hvilken spredning.

En af hovedforskellene på en kapitalforening og en investeringsforening er, at kapitalforeninger kan løbe højere risici, for eksempel via gearing og shortselling. Det har vi aldrig gjort i Falcon Invest, og har ikke kunnet gøre jævnfør vores prospekt og vedtægter. Derfor har det ærgret os, at nogle kunder ikke kunne handle vores investeringsbeviser i deres netbank, da kapitalforeninger over én kam i nogle banker klassificeres som et “rødt” (komplekst) produkt, og da røde produkter ikke kan handles af hvem som helst.

Investeringsforeninger er derimod oftest “gule” (mindre komplekse). Heri er risikoen ofte omtrent den samme, som når man selv investerer i en række enkeltaktier – altså almindelig aktiemarkedsrisiko.

Der kan være stor forskel på risikoen fra afdeling til afdeling i den enkelte kapital- eller investeringsforening, så det er, som altid, vigtigt at sætte sig godt ind i, hvad man investerer i.

Ofte stillede spørgsmål

Jeg er investor i Falcon Invest – skal jeg gøre noget?

Nej. VP Services (tidligere Værdipapircentralen) ombytter automatisk dine investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest til investeringsbeviser i Investeringsforeningen Falcon Invest.

Bliver honorarstrukturen anderledes i investeringsforeningen?

Nej. Honorarstrukturen vil være uændret i investeringsforeningen.

Får man nogle fordele som investor i investeringsforeningen, som man ikke havde i kapitalforeningen?

Ja. Investeringsbeviser i investeringsforeninger kan købes gennem flere forskellige banker end kapitalforeningsbeviser kan. Det betyder, at vi med høj sandsynlighed får en del flere investorer i foreningen. Da vores investeringsfonde er kundeejede betyder flere investorer, at der er flere til at dele omkostninger til f.eks. administration og revision. Det gør omkostningsniveauet for den enkelte investor en smule mindre og afkastet en smule bedre.

Får man nogle ULEMPER som investor i investeringsforeningen, som man ikke havde i kapitalforeningen?

Nej.

Vil likviditeten i investeringsforeningen være anderledes end i kapitalforeningen?

Nej. Vores marketmaker aftale med Jyske Bank fortsætter uændret, således at det fortsat er garanteret, at man til hver en tid, nemt og hurtigt, kan både købe og sælge. Læs mere om aftalen her (scroll ned til overskriften “Market Maker”).

Hvorfor skifter Falcon Danske Aktier Momentum navn til Falcon Danske Aktier Momentum?

Som nævnt tidligere, er kapitalforeninger på mange måder underlagt de samme lovkrav som investeringsforeninger, men i investeringsforeninger er spredningskravet blandt investeringerne højere end i kapitalforeninger. Det har ingen betydning for Falcon Europe, Falcon Global og Falcon Flex, men i Falcon Danske Aktier har det betydet , at vi skulle udvide investeringsrammen og have flere aktier i porteføljen. Det gjorde vi, som adviseret i vores nyhedsbrev i juni, allerede henover sommeren, og vi ændrer nu navnet på fonden til Falcon Danske Aktier Momentum for at afspejle ændringen. Derudover ændrer vi sammenligningsindekset fra C25 indekset til OMX Copenhagen Large Cap GI.

Vil afkastene i Falcon Danske Aktier Momentum blive dårligere end i Falcon Danske Aktier Momentum?

Det kommer (naturligvis) helt an på markedsudviklingen fremadrettet, men vi kan sige så meget, at vi naturligvis har lavet en masse research. Historisk set har den bredere investeringsramme givet cirka samme afkast som C20/C25 investeringerne siden vi startede med dem i 2012, og siden vi implementerede ændringen i forsommeren, har afkastet været en smule bedre med den nye, bredere investeringsramme. Vi forventer således at afkastpotentiale fremadrettet vil være uændret.

Hvad er investeringsrammen i Falcon Danske Aktier Momentum?

Baseret på momentum udvælges investeringerne fortsat primært blandt aktierne i det danske C25 aktieindeks (cirka 2/3 af formuen), og nu også blandt de meste likvide danske large- og midcap aktier (cirka 1/3 af formuen).

andre spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte foreningens administrator, Invest Administration, på 38 14 66 00 eller foreningens rådgiver, Falcon Fondsmæglerselskab, på 71 99 28 80. Mailadresserne er henholdsvis: [email protected] og [email protected].

VIL DU VIDE MERE?

Morten Trebbien, Kundedirektør & Medinvestor i Falcon Invest

Morten er oprindeligt uddannet i Jyske Bank, hvor han senere fik ansvar for rådgivning og salg af udenlandske aktier til bankens investeringsafdelinger.

I 1998 flyttede han og familien til Schweiz, hvor han blev Vice President, Sales i Credit Lyonnais Securities. Karrieren i Schweiz fortsatte senere i Jefferies Equities, inden han og familien i 2003 vendte tilbage til Danmark.

Morten kan kontaktes på 23 64 79 28 eller via e-mail.