Der tales og skrives meget om indeksinvesteringer og ETF’er (Exchange Traded Funds) i disse år, og populariteten er stærkt stigende. Et vigtigt aspekt af investering er, at man forstår det, man investerer i. Indeksinvestering er ingen undtagelse. Eftersom flere investerer i denne type investeringsfonde, er der også behov for investoruddannelse.

Indeksinvestering reduceres ofte til, at der er tale om simple investeringer med lave omkostninger, hvor målet er at følge markedsafkastet. I virkelighedens verden er der dog mange og vigtige nuancer at forholde sig til. For eksempel valget af ETF-udbyder, det underliggende indeks, der investeres i samt viden om, at investering via ETF’er er en aktiv investeringsstrategi med en passiv kapitalforvalter.

Klik på billedet for at læse artiklen (PDF).

Oplysningerne i dette materiale er udarbejdet til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheder og værdipapirer omtalt i materialet, i Falcon Invest eller andre værdipapirer, ligesom de ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Falcon Invest og Falcon Fondsmæglerselskab A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af dispositioner – eller mangel på samme – foretaget på baggrund af oplysningerne i dette materiale.